Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Verhuizen personen

Als u gaat verhuizen, geeft u dat door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing daarna aan ons door. Misschien verlagen wij uw belastingaanslag. U ontvangt een brief waarin staat welke lokale belastingen SVHW automatisch verlaagt. U hoeft hier niets voor te doen.

Verhuizen bedrijven

Als uw bedrijf verhuist, geeft u de verhuizing door aan de Kamer van Koophandel (KvK). Stuur daarna een kopie van het uittreksel van de KvK naar SVHW.

Gemeentelijke belastingen

Voor verschillende gemeentelijke belastingen ontvangt u automatisch vermindering. Soms verhuist de aanslag met u mee, bijvoorbeeld als u binnen dezelfde gemeente verhuist en het aantal personen in uw gezin niet verandert. U betaalt de aanslag dan helemaal. Het volgende jaar ontvangt u de aanslag op uw nieuwe adres.

Waterschapsbelastingen voor woonruimten

Verhuist u buiten het gebied van waterschap Hollandse Delta? Dan krijgt u alleen verlaging voor de zuiveringsheffing. Voor de watersysteemheffing en de wegenheffing geldt de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Daarom is verlaging niet mogelijk.

Verhuist u binnen het gebied van waterschap Hollandse Delta?

Dat maakt voor de waterschapsbelastingen voor woonruimten niet uit. De aanslag verhuist met u mee. U betaalt de aanslag dan helemaal. Het volgende jaar ontvangt u de aanslag op uw nieuwe adres.

Veelgestelde vragen

Wat is het werkgebied van waterschap Hollandse Delta?

Het werkgebied van waterschap Hollandse Delta bestaat uit de Zuid-Hollandse Eilanden. Daar horen ook Rotterdam-Zuid en Rozenburg bij.

Voor welke belastingen maakt een verhuizing tijdens het jaar niet uit?

 • Onroerende-/roerende zaakbelasting
 • Rioolheffing Eigenaren
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Wegenheffing ingezetenen
 • Watersysteemheffing gebouwd
 • Wegenheffing gebouwd
 • Watersysteemheffing ongebouwd
 • Wegenheffing ongebouwd
 • Watersysteemheffing natuurterreinen
 • Wegenheffing natuurterreinen

Is de wegenheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Is de watersysteemheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel watersysteemheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Hoe geef ik een bedrijfsverhuizing door?

De Kamer van Koophandel (KvK) geeft verhuizingen niet automatisch door aan SVHW. Dit moet u zelf doen. Als SVHW de aanslag al heeft verstuurd, kunt u via de website bezwaar maken:

 • Bedrijven loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Bedrijven en organisaties (eHerkenning);
 • Personen loggen bij ‘Mijn SVHW’ in via Particulieren (inloggen met DigiD).

U kiest bij Mijn SVHW/Zelf regelen/Bezwaar maken/Aanslag selecteren/grieven: het object is niet meer in gebruik.

Bijlagen: Voeg bij uw bezwaar een kopie van de uitschrijving KvK of einde huurcontract/eindnota water-/energieleverancier.