Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Verhuizen personen

Als u gaat verhuizen, geeft u dat door aan uw gemeente. De gemeente geeft uw verhuizing daarna aan ons door. Misschien verlagen wij uw belastingaanslag. U ontvangt een brief waarin staat welke lokale belastingen SVHW automatisch verlaagt. U hoeft hier niets voor te doen.

Verhuizen bedrijven

Als uw bedrijf verhuist, geeft u de verhuizing door aan de Kamer van Koophandel (KvK). Vervolgens geeft u de verhuizing door aan SVHW. Dit kan via het contactformulier of Mijn SVHW.
Wij zorgen ervoor dat uw verhuizing wordt verwerkt.

Gemeentelijke belastingen

Voor verschillende gemeentelijke belastingen ontvangt u automatisch vermindering. Soms verhuist de aanslag met u mee, bijvoorbeeld als u binnen dezelfde gemeente verhuist en het aantal personen in uw gezin niet verandert. U betaalt de aanslag dan helemaal. Het volgende jaar ontvangt u de aanslag op uw nieuwe adres.

Waterschapsbelastingen voor woonruimten

Verhuist u buiten het gebied van waterschap Hollandse Delta? Dan krijgt u alleen verlaging voor de zuiveringsheffing. Voor de watersysteemheffing en de wegenheffing geldt de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Daarom is verlaging niet mogelijk.

Verhuist u binnen het gebied van waterschap Hollandse Delta?

Dat maakt voor de waterschapsbelastingen voor woonruimten niet uit. De aanslag verhuist met u mee. U betaalt de aanslag dan helemaal. Het volgende jaar ontvangt u de aanslag op uw nieuwe adres.

Veelgestelde vragen