Onroerende-zaakbelasting

Onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting voor woningeigenaren en eigenaren en gebruikers van panden die geen woning zijn; bedrijfspanden. De OZB bestaat uit twee soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting.

Eigenaar

Eigenarenbelasting ontvangt degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar van een woning of andere onroerende zaak.

Gebruiker

Gebruikersbelasting ontvangt degene die op 1 januari een onroerende zaak (geen woning) gebruikt. Gebruikers van woningen betalen geen OZB.

Gemeenten stellen jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting het tarief in de vorm van een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag OZB. De opbrengsten van de OZB vallen in de algemene middelen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten