Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor natuurlijke personen of rechtspersonen die voorwerpen hebben op, onder of boven openbare gemeentegrond. Voorbeelden: openbare weg, plantsoen, parken en gemeentelijk water.

Voorwerpen waarvoor men precariobelasting betaalt, zijn onder andere winkeluitstallingen, luifels, terrassen, pijpleidingen en kabels en leidingen.