Wegenheffing gebouwd (eigenaren)

Wegenheffing gebouwd is een belasting voor eigenaren van een gebouwde onroerende zaak in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta. Voorbeelden: woningen, bedrijfspanden of garageboxen.

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Koopt u in de loop van het jaar een onroerende zaak? Dan betaalt u pas vanaf het volgende jaar.

Het tarief van de wegenheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde. Er is geen verschil tussen binnendijks of buitendijks gelegen onroerende zaken.

Veelgestelde vragen

 • Ik betaal toch al wegenbelasting?

  Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto of motor) op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen aan de Belastingdienst.
  De wegenheffing betaalt u aan waterschap Hollandse Delta. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

 • Waarom moet ik wegenheffing betalen?

  De Provincie heeft het wegbeheer aan waterschap Hollandse Delta opgedragen. Hiervoor kan het waterschap een wegenheffing instellen. U betaalt wegenheffing voor het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve rijks- en provinciale wegen).

  Het waterschap strooit in de winter, maait de bermen, asfalteert wegen en fietspaden en legt drempels en rotondes aan. Ook als u geen auto bezit, heeft u belang bij de uitoefening van deze taken.

 • Waar vind ik de tarieven terug?

  Waterschap Hollandse Delta stelt jaarlijks de tarieven vast.
  Kijk hier voor de tarieven per belastingjaar.

 • Waarom betaal ik twee keer wegenheffing?

  De kosten voor de uitoefening van de taken van het waterschap worden eerlijk over de vier groepen belastingplichtigen verdeeld: gebruikers (ingezetenen) en eigenaren gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen. Iedere groep heeft een bepaald belang bij de uitoefening van de taken van het waterschap.

  Valt u in meerdere groepen omdat u bijvoorbeeld ook huiseigenaar bent, dan ontvangt u twee aanslagen wegenheffing:

  • wegenheffing gebruiker als ingezetene
  • wegenheffing gebouwd als eigenaar
 • Hoe wordt de aanslag wegenbelasting gebouwd berekend?

  De aanslagen wegenheffing gebouwd worden opgelegd naar de waarde die het waterschap door de taakuitoefening beschermt. Dat is, volgens de Waterschapswet, de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde maal het tarief, is het bedrag dat u moet betalen.

  Voorbeeld: onroerende zaak met een WOZ-waarde van € 200.000,00 x 0,0063 % = € 12,60

 • Waarom wordt de aanslag wegenheffing (on)gebouwd niet verminderd bij verkoop?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd  u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

 • Is de wegenheffing (on)gebouwd niet via de notaris betaald?

  De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw (ongebouwde) onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris hoeveel wegenheffing (on)gebouwd u terugkrijgt van de koper. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten