Wegenheffing natuurterreinen (eigenaren)

Wegenheffing natuurterreinen is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta, waarvan de inrichting en het beheer (bijna) helemaal en duurzaam zijn afgestemd op het behoud of de ontwikkeling van natuur. Voorbeelden: bossen en open wateren met een oppervlakte van tenminste één hectare.

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag ontvangt. Verkoopt u uw ongebouwde onroerende zaak in de loop van het jaar? Dan betaalt u toch voor het hele jaar. Koopt u in de loop van het jaar een ongebouwde onroerende zaak? Dan betaalt u pas vanaf het volgende jaar.

De hoogte van de heffing is een bedrag per hectare.

Veelgestelde vragen

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten