Zuiveringsheffing woonruimten

U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of woningeigenaar), die is aangesloten op het riool.

Er zijn twee vaste tarieven:

voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid: 1 v.e.) en voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden: 3 v.e.). Het tarief voor een meerpersoonshuishouden geldt voor huishoudens van twee of meer personen.

Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast.

Veelgestelde vragen

 • Wij wonen met z'n tweeën. Is er een tweepersoonstarief voor de zuiveringsheffing woonruimten?

  Nee. Er gelden twee vaste tarieven. Hierbij wordt alleen onderscheid gemaakt tussen een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 v.e.)) en een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 v.e.)). Dit is wettelijk bepaald.

 • Hoe wordt de zuiveringsheffing woonruimten berekend?

  Voor de zuiveringsheffing woonruimten gelden twee vaste tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 v.e.) en een tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 v.e.). Voor tweepersoonshuishoudens geldt geen apart tarief.

  SVHW gaat uit van het aantal personen dat bij de gemeentelijke Basisregistratie personen op uw adres is ingeschreven. Geef een verhuizing, overlijden of geboorte altijd door aan uw gemeente. Komt u in de loop van het jaar alleen te wonen, dan heeft u recht op ontheffing. Meldt u een verhuizing of overlijden bij SVHW voor de vermindering van de aanslag. Logt u hiervoor in op ‘Mijn SVHW’, ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Bezwaar maken’.

   

 • Waarom betaal ik zuiveringsheffing woonruimten?

  Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betaalt het waterschap de zuivering van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. Denk hierbij aan water dat door de gootsteen verdwijnt, water uit de wasmachine en de wc.

  Afvalwater is het vuile water dat door uw gootsteen, toilet of doucheputje verdwijnt. Gemiddeld gebruiken we 130 liter water per persoon per dag. Dit vieze water maakt het waterschap schoon.

  Het waterschap maakt kosten voor het aanleggen en onderhouden van zuiveringsinstallaties, leidingen en pompen. Er komt steeds meer bij het schoonmaken van afvalwater kijken, want er zitten veel stoffen in het water die lastig te zuiveren zijn.

 • Maakt het voor de zuiveringsheffing woonruimten verschil uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

  Ja. 1 persoon betaalt 1 vervuilingseenheid (1 v.e.). Een huishouden van 2 of meer personen betaalt 3 vervuilingseenheden (3 v.e.).

 • Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimten?

  U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als u een minimum inkomen en geen vermogen heeft. Maar het hangt ook af van uw persoonlijke situatie.

  Hier leest u meer over kwijtschelding.

 • Kan ik de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimten in termijnen betalen?
  • Ja. U kunt via automatische incasso in termijnen betalen. SVHW incasseert dan in minimaal zeven en maximaal tien termijnen het totale aanslagbedrag van uw rekening. Het is niet mogelijk om de aanslagen in één keer te laten incasseren.Lees hier meer over automatische incasso.
  • Het is ook mogelijk om zelf in termijnen te betalen voor de vervaldatum. Als u hiervoor kiest, vermeldt u dan in uw overschrijving wel telkens het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet vermeld staat.
 • Mijn gezinssamenstelling is gewijzigd, wat moet ik doen?

  Komt u in de loop van het jaar alleen te wonen, dan kunt u een verzoek om ontheffing aanvragen. SVHW stort het te veel betaalde bedrag dan terug of verrekent dit. Ga naar ‘Mijn SVHW’, log in en ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Bezwaar maken’.

  Voor de watersysteemheffing en wegenheffing is de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. Hierdoor vindt er geen vermindering plaats.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten