Tarieven 2020 Albrandswaard

Logo Albrandswaard

OZB-eigenaar

Woning 0,12770% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,37080% van de WOZ-waarde

OZB-gebruiker

Niet-woning 0,30500% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon (grijze en groene container) € 215,28
meerdere personen (grijze en groene container) € 287,04

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze container € 159,72
Extra groene container € 80,52

Rioolheffing gebruiker

t/m 500 m³ € 270,48
per m³ van 501 t/m 1.500 m³ € 1,58
per m³ van 1.501 t/m 2.500 m³ € 1,47
per m³ van 2.501 t/m 5.000 m³ € 1,37
per m³ vanaf 5.001 m³ € 1,23
Woning een persoon € 202,86
Woning meer personen € 270,48

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten