Tarieven 2018 Barendrecht

Logo Barendrecht

OZB-eigenaar

Woning 0,11810% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,15300% van de WOZ-waarde

OZB-gebruiker

Niet-woning 0,12990% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting Eigenaar

Woonruimte 0,11810% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,15300% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting Gebruiker

Bedrijfsruimte 0,12990% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 165,48
Twee personen € 258,60
Meer dan twee personen € 302,64

Hondenbelasting

1e hond € 99,10
2e hond € 136,10
Voor iedere hond meer dan twee € 151,30
Geregistreerde kennel € 386,00

Reinigingsrecht

Bedrijfsafval € 204,00 excl. BTW

Rioolheffing gebruiker

Woning een persoon € 60,00
Woning twee personen € 115,32
Woning met meer dan twee personen € 177,00
Niet-woning met een maximum van € 3.690,00 0,0400% van de WOZ-waarde

Teruggave precariobelasting

Eenmalige lastenverlichting € 21,50

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,75

BIZ Centrum Barendrecht

Per object (1e object) € 700,00
2e en volgende object € 70,00

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten