Tarieven 2018 Hardinxveld-Giessendam

hardinxveld-giessendam

OZB-TARIEVEN (onroerende-zaakbelasting)

eigenaren van woningen 0,1316 % van de WOZ-waarde
eigenaren van niet-woningen 0,2196 % van de WOZ-waarde
gebruikers van niet-woningen 0,1622 % van de WOZ-waarde

RIOOLHEFFING GEBRUIKER

waterverbruik tot 500 m3 € 227,00
waterverbruik van 501 tot 1.000 m3 € 454,00
waterverbruik van 1.001 tot 2.000 m3 € 908,00
waterverbruik van 2.001 tot 3.000 m3 € 1.362,00
elke 1.000 m3 of gedeelte daarvan meer € 454,00

AFVALSTOFFENHEFFING

container restafval en container gft-afval € 254,00
extra container restafval € 82,00
extra container gft-afval € 0,00

HONDENBELASTING

voor de eerste hond € 69,57
voor de tweede hond € 99,97 169,54
voor de derde hond € 121,70 291,24
voor iedere volgende hond € 121,70 412,94
voor een geregistreerde kennel € 291,61

BIZ Nieuweweg

voor een niet-woning met een:
WOZ-waarde van € 200.000 of minder € 175,00
WOZ-waarde van meer dan € 200.000 maar minder dan € 300.000 € 270,00
WOZ-waarde van meer dan € 300.000 maar minder dan € 400.000 € 360,00
WOZ-waarde van meer dan € 400.000 maar minder dan € 500.000 € 450,00
WOZ-waarde van meer dan € 500.000 maar minder dan € 800.000 € 720,00
WOZ-waarde van meer dan € 800.000 maar minder dan € 1.000.000 € 910,00
WOZ-waarde van meer dan € 1.000.000 maar minder dan € 1.500.000 € 1550,00
WOZ-waarde van meer dan € 1.500.000 maar minder dan € 2.000.000 € 2550,00
WOZ-waarde van € 2.000.000 of meer € 3000,00

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten