Tarieven 2018 Korendijk

korendijk

OZB-TARIEVEN (onroerendezaakbelasting)

eigenaren van woningen 0,1311 % van de WOZ-waarde
eigenaren van niet-woningen 0,2256 % van de WOZ-waarde
gebruikers van niet-woningen 0,1889 % van de WOZ-waarde

RZB-TARIEVEN (roerende woon- en bedrijfsruimten)

eigenaren van woonruimte 0,1311 % van de WOZ-waarde
eigenaren van bedrijfsruimte 0,2256 % van de WOZ-waarde
gebruikers van bedrijfsruimte 0,1889 % van de WOZ-waarde

RIOOLHEFFING GEBRUIKER

woning, bedrijfsruimte € 306,62
horeca e.d. € 732,62
verzorgingstehuis € 732,62*
* en per kamer € 122,64
 
objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering:
WOZ-waarde tot € 60.000 € 32,04
WOZ-waarde vanaf € 60.000 € 150,72
   
objecten zonder lozing op de gemeentelijke riolering maar met belang bij gemeentelijke zorgplichten € 30,72

AFVALSTOFFENHEFFING RAD

per perceel met registratiesysteem € 106,25
per perceel zonder registratiesysteem € 175,00
extra container restafval € 50,00
vermeerderd met:
per lediging restafval 140 liter € 4,00
per lediging restafval 240 liter € 6,00
per storting in verzamelcontainer € 1,00

HONDENBELASTING

voor de eerste hond € 81,24
voor de tweede hond € 188,40 269,64
voor iedere volgende hond € 250,80
voor een geregistreerde kennel € 627,00

DAGTOERISTENBELASTING

per aankomst € 0,75

WATERTOERISTENBELASTING

per persoon per etmaal € 0,75

TOERISTENBELASTING

per persoon per overnachting € 0,75

PRECARIO

leidingen, kabels en buizen (per meter) € 2,50

BIZ Zuid-Beijerland centrum

per object € 400,00

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten