Tarieven 2019 Hoeksche Waard

 

OZB-TARIEVEN (onroerende-zaakbelasting)

eigenaren van woningen 0,09969 % van de WOZ-waarde
eigenaren van niet-woningen 0,24284 % van de WOZ-waarde
gebruikers van niet-woningen 0,20345 % van de WOZ-waarde

RZB-TARIEVEN (roerende woon- en bedrijfsruimten)

eigenaren van woonruimte 0,09969% van de WOZ-waarde
eigenaren van bedrijfsruimte 0,24284% van de WOZ-waarde
gebruikers van bedrijfsruimte 0,20345% van de WOZ-waarde

AFVALSTOFFENHEFFING

per perceel met registratiesysteem € 128,50
per perceel zonder registratiesysteem € 192,00
extra grijze container € 50,00
per lediging restafval 140 liter € 5,00
per lediging restafval 240 liter € 7,50
per storting in verzamelcontainer € 1,25

HONDENBELASTING

1e hond € 85,00
2e hond en volgende € 150,00
Kennel € 361,00

PRECARIO

buizen, kabels, draden of leidingen (per strekkende meter) € 2,50

TOERISTENBELASTING

per persoon per overnachting € 0,69

WATERTOERISTENBELASTING

per persoon per etmaal € 0,69
forfait € 47,61

RIOOLHEFFING EIGENAAR Binnenmaas

woning € 90,99
niet-woning 0,0227% x WOZ waarde

RIOOLHEFFING GEBRUIKER Binnenmaas

één persoon € 45,50
meerdere personen € 90,99
niet-woning 0,0484% x WOZ waarde

BIZ centrum Puttershoek Binnenmaas

WOZ-waarde t/m € 250.000 € 600,00
€ 250.001 t/m € 500.000 € 1.000,00
€ 500.001 t/m € 750.000 € 1.400,00
€ 750.001 > € 1.800,00

RIOOLHEFFING EIGENAAR Cromstrijen

woning/caravan € 68,25
overige objecten € 136,80
ongerioleerde objecten en objecten met netto vloeropp < 20 m2 € 5,50

RIOOLHEFFING GEBRUIKER Cromstrijen

woning één persoon € 49,45
woning meerdere personen € 124,00
Winkel, kantoor, restaurant e.d. met:
1 werknemer € 49,45
2 t/m 4 werknemers € 148,75
5 t/m 9 werknemers € 372,30
10 t/m 19 werknemers € 744,30
20 t/m 49 werknemers € 1.736,85
50 t/m 99 werknemers € 3.722,05
100 en meer werknemers € 7.444,25
Recreatiewoning € 124,00
Bejaardentehuis
en per kamer
€ 372,30
€ 49,45
ongerioleerde objecten en objecten met netto vloeropp < 20 m2 € 5,50

RIOOLHEFFING GEBRUIKER Korendijk

woning/bedrijfsruimte € 310,92
horeca e.d. € 742,88
verzorgingstehuis
en per kamer
€ 742,88
€ 124,36
Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering:
WOZ-waarde tot € 60.000
> WOZ-waarde € 60.000
€ 32,49
€ 152,83
Percelen zonder lozing op de gemeentelijke riolering,
maar met belang bij gemeentelijke zorgplichten
€ 31,15

BIZ Korendijk

Zuid-Beijerland Centrum per object € 400,00

DAGTOERISTENBELASTING Korendijk

per persoon per aankomst € 0,69

BIZ Korendijk

Zuid-Beijerland Centrum per object € 400,00

DAGTOERISTENBELASTING Korendijk

per persoon per aankomst € 0,69

RIOOLHEFFING EIGENAAR Oud-Beijerland

woning € 75,97
niet-woning 0,06863% x WOZ-waarde

RIOOLHEFFING GEBRUIKER Oud-Beijerland

woning één persoon € 22,50
woning meer personen € 67,58
niet-woning 0,05558% x WOZ-waarde
niet-woning (niet aangesloten) € 0,00

RECLAMEBELASTING Oud-Beijerland

Centrumzone
per € 1.000 WOZ-waarde boven de € 250.000
met maximaal
€ 312,00 vermeerderd met
€ 1,60
€ 1.231,00

BIZ Oud-Beijerland

BIZ De Bosschen 0,01209% x WOZ-waarde
BIZ Hoogerwerf 0,01896% x WOZ-waarde
BIZ Beijersehof woz waarde tot 800.000,- € 400,00
BIZ Beijersehof woz waarde van 800.000,- en hoger € 800,00

RIOOLHEFFING EIGENAAR Strijen

Woning, woonboot, winkel, praktijk, kapsalon enz.; gerioleerd € 91,95
Woning, woonboot, winkel, praktijk, kapsalon enz.; niet gerioleerd € 8,23
bergingen, opslag, garages e.d. t/m 100 m2; gerioleerd € 27,50
bergingen, opslag, garages e.d. t/m 100 m2; niet gerioleerd € 8,23
bergingen, opslag, garages e.d. groter dan 100 m2; gerioleerd € 13,69
bergingen, opslag, garages e.d. groter dan 100 m2; niet gerioleerd € 8,23
camping € 180,57
overige objecten; gerioleerd € 180,57
overige objecten; niet gerioleerd € 16,15
overige objecten WOZ > €10.000.000; gerioleerd € 180,57
overige objecten WOZ > €10.000.000; niet gerioleerd € 16,15

RIOOLHEFFING GEBRUIKER Strijen

Woning, woonboot, winkel, praktijk, kapsalon enz.; gerioleerd € 137,53
Woning, woonboot, winkel, praktijk, kapsalon enz.; niet gerioleerd € 12,33
bergingen, opslag, garages e.d. t/m 100 m2; gerioleerd € 41,26
bergingen, opslag, garages e.d. t/m 100 m2; niet gerioleerd € 12,33
bergingen, opslag, garages e.d. 100 m2 of groter; gerioleerd € 20,53
bergingen, opslag, garages e.d. 100 m2 of groter; niet gerioleerd € 12,33
caravan € 41,26
overige objecten; gerioleerd € 275,08
overige objecten; niet gerioleerd € 24,62
overige objecten WOZ > €10.000.000; gerioleerd en niet gerioleerd € 275,08 + 0,0121%  x WOZ-waarde
boven de € 10.000.000

BIZ Strijen Centrum

per onroerende zaak gebied A € 200,00
per onroerende zaak gebied B € 250,00

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten