Tarieven 2019 Hoeksche Waard

Logo Hoeksche Waard

OZB-eigenaar

Woning 0,09969% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,24284% van de WOZ-waarde

OZB-gebruiker

Niet-woning 0,20345% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting Eigenaar

Woonruimte 0,09969% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,24284% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting Gebruiker

Bedrijfsruimte 0,20345% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 128,50
Meerdere personen € 128,50
Per perceel zonder registratiesysteem € 192.00
Per lediging restafval 140 liter € 5,00
Per lediging restafval 240 liter € 7,50
Per storting in ondergrondse container € 1,25

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container RST € 50,00

Hondenbelasting

1e hond € 85,00
Voor iedere hond meer € 150,00
Geregistreerde kennel € 361,00

Precariobelasting

Oud-Beijerland leidingen en kabels € 2,50
Korendijk leidingen en kabels € 2,50
Strijen leidingen en kabels € 2,50
Cromstrijen leidingen en kabels € 2,50
Binnenmaas leidingen en kabels € 2,50

Reclamebelasting

Centrumzone € 312,00
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 € 1,60

Rioolheffing eigenaar CROMSTRIJEN

Ongerioleerde objecten en obj kleiner dan 20 m2 € 5,50
Woning/caravan € 68,25
Overige objecten € 136,80

Rioolheffing eigenaar STRIJEN

Strijen woning ongerioleerd € 8,23
Strijen overig ongerioleerd € 16,15
Strijen woning gerioleerd € 91,95
Strijen overig gerioleerd € 180,57

Rioolheffing eigenaar BINNENMAAS

Woning € 90,99

Rioolheffing eigenaar OUD-BEIJERLAND

Woning € 75,97
% van de WOZ-Waarde 0,06863% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker CROMSTRIJEN

Woning een persoon € 49,45
Woning meer personen € 124,00
Caravan een persoon € 24,70
Caravan meer personen € 62,00
Recreatiewoning € 124,00
objecten, niet direct of indirect aangesloten op riolering en percelen met een netto vloeropp kleiner dan 20 m2 € 5,50
1 werknemer € 49,45
2 t/m 4 werknemers € 148,75
5 t/m 9 werknemers € 372,30
10 t/m 19 werknemers € 744,30
20 t/m 49 werknemers € 1.736,85
50 t/m 99 werknemers € 3.722,05
100 en meer werknemers € 7.444,25
bejaardentehuis € 372,30
en per kamer € 49,45

Rioolheffing gebruiker OUD-BEIJERLAND

Woning een persoon € 22,50
Woning meer personen € 67,58
% van de WOZ-Waarde 0,05558% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker STRIJEN

Strijen woning € 137,53
Strijen berging garage groter dan 100m2 met woning € 178,79
Strijen winkels/praktijkruimte met woning € 275,06
Strijen bedrijf/overig met woning € 412,61
Strijen berging/garages tot 100m2 € 20,53
Strijen brede riool woning met niet-woning € 36,95
Strijen berging/garages van 100m2 of meer € 41,26
Strijen winkels/praktijkruimte € 137,53
Strijen bedrijven en overige objecten € 275,08
Strijen camping/caravan € 41,26
Strijen brede riool woning € 12,33
Strijen brede riool niet-woning € 24,62
Strijen brede riool woning met winkel € 24,66

Rioolheffing gebruiker KORENDIJK

Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde tot € 60.000,00 € 32,49
Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde vanaf € 60.000,00 € 152,83
Percelen die geen water op de gemeentelijke riolering afvoeren maar wel belang hebben bij de gemeentelijke zorgplichten € 31,15
Verzorgingstehuis € 742,88
Verzorgingstehuis vermeerderd per kamer € 124,36
Woning/bedrijfsruimte € 310,92
Horeca ed. € 742,88

Rioolheffing gebruiker BINNENMAAS

Woning een persoon € 45,50
Woning meer personen € 90,99

Dagtoeristenbelasting

Per persoon/ per aankomst € 0,69

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,69

Watertoeristenbelasting

Per persoon/ per etmaal € 0,69
Forfait watertoeristenbelasting € 47,61

BIZ Beijerse Hof Oud-Beijerland

Van € 0 t/m € 800.000 WOZ-Waarde € 400,00
Meer dan € 800.000 WOZ-Waarde € 800,00

BIZ Centrum Puttershoek

Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-Waarde € 600,00
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde € 1.000,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde € 1.400,00
Meer dan € 750.000 WOZ-Waarde € 1.800,00

BIZ Centrum Zuid-Beijerland

Vast bedrag € 400,00

BIZ Oud-Beijerland De Bosschen

% van de WOZ-Waarde 0,01209% van de WOZ-waarde

BIZ Oud-Beijerland De Hoogerwerf

% van de WOZ-Waarde 0,01896% van de WOZ-waarde

BIZ Strijen Centrum

Vast bedrag € 200,00

BIZ Strijen Centrum B

Vast bedrag € 250,00

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten