Tarieven 2018 waterschap Hollandse Delta

waterschap-hollandsedelta

WATERSCHAPSBELASTINGEN GEBRUIKER
(INGEZETENEN)

zuiveringsheffing, éénpersoonshuishouden (1 v.e.) € 53,37
zuiveringsheffing, meerpersoonshuishouden (3 v.e.) € 160,11
verontreinigingsheffing, éénpersoonshuishouden (1 v.e.) € 53,37
verontreinigingsheffing, meerpersoonshuishouden (3 v.e.) € 160,11
watersysteemheffing € 102,54 per huishouden
wegenheffing € 12,80 per huishouden

GEBOUWD (EIGENAREN GEBOUWDE OBJECTEN)

wegenheffing 0,0063 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (binnendijks) 0,0421 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (buitendijks) 0,0105 % van de WOZ-waarde

ONGEBOUWD (EIGENAREN (LANDBOUW)GROND)

wegenheffing € 17,11 per hectare
watersysteemheffing (binnendijks) € 95,31 per hectare
watersysteemheffing (buitendijks) € 23,83 per hectare

WEGBEHEERDERS

wegenheffing € 17,11 per hectare
verharde openbare weg (binnendijks) € 400,30 per hectare
verharde openbare weg (buitendijks) € 328,82 per hectare

NATUUR

wegenheffing € 1,05 per hectare
watersysteemheffing € 5,96 per hectare

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten