Tarieven 2018 waterschap Hollandse Delta

Logo Hollandse Delta

Verontreinigingsheffing Bedrijf

Per vervuilingseenheid € 53,37

Verontreinigingsheffing Woning

Per vervuilingseenheid € 53,37

Watersysteemheffing eigenaren

Ongebouwd binnendijks € 95,31 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 23,83 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 400,30 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 328,82 per hectare
Natuur ongebouwd € 5,96 per hectare
Gebouwd binnendijks 0,04210% van WOZ-waarde
Gebouwd buitendijks 0,01050% van WOZ-waarde

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 102,54

Wegenheffing eigenaren

Ongebouwd € 17,11 per hectare
Natuur ongebouwd € 1,05 per hectare
Gebouwd 0,00630% van WOZ-waarde

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 12,80

Zuiveringsheffing

Per vervuilingseenheid € 53,37

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 53,37

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten