Tarieven 2019 waterschap Hollandse Delta

waterschap-hollandsedelta

WATERSCHAPSBELASTINGEN GEBRUIKER
(INGEZETENEN)

zuiveringsheffing, éénpersoonshuishouden (1 v.e.) € 56,77
zuiveringsheffing, meerpersoonshuishouden (3 v.e.) € 170,31
verontreinigingsheffing, éénpersoonshuishouden (1 v.e.) € 56,77
verontreinigingsheffing, meerpersoonshuishouden (3 v.e.) € 170,31
watersysteemheffing € 103,68 per huishouden
wegenheffing € 13,79 per huishouden

GEBOUWD (EIGENAREN GEBOUWDE OBJECTEN)

wegenheffing 0,0062 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (binnendijks) 0,0388 % van de WOZ-waarde
watersysteemheffing (buitendijks) 0,0097 % van de WOZ-waarde

ONGEBOUWD (EIGENAREN (LANDBOUW)GROND)

wegenheffing € 18,68 per hectare
watersysteemheffing (binnendijks) € 97,32 per hectare
watersysteemheffing (buitendijks) € 24,33 per hectare

WEGBEHEERDERS

wegenheffing € 18,68 per hectare
verharde openbare weg (binnendijks) € 408,75 per hectare
verharde openbare weg (buitendijks) € 335,76 per hectare

NATUUR

wegenheffing € 1,12 per hectare
watersysteemheffing € 6,03 per hectare

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten