Tarieven 2019 waterschap Hollandse Delta

Logo Hollandse Delta

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 56,77

Verontreinigingsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 56,77

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00970% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03880% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 6,03 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 97,32 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 24,33 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 408,75 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 335,76 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 103,68

Wegenheffing eigenaar

Ongebouwd € 18,68 per hectare
Natuur ongebouwd € 1,12 per hectare
Gebouwd 0,00620% van WOZ-waarde

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 13,79

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 56,77

Zuiveringsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 56,77

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten