Tarieven 2020 waterschap Hollandse Delta

Logo Hollandse Delta

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Verontreinigingsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00900% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03610% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 5,89 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 101,48 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 25,37 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 507,41 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 431,30 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 104,51

Wegenheffing eigenaar

Ongebouwd € 21,25 per hectare
Natuur ongebouwd € 1,18 per hectare
Gebouwd 0,00640% van WOZ-waarde

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 15,37

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Zuiveringsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten