Tarieven 2020 Westvoorne

Logo Westvoorne

OZB-eigenaar

Woning 0,09750% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,10590% van de WOZ-waarde

OZB-gebruiker

Niet-woning 0,09210% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 187,33
Meerdere personen € 267,71

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 133,44

Grafonderhoudsrechten

Westvoorne gedenkteken € 121,17

Hondenbelasting

1e hond € 63,87
Voor iedere hond meer € 127,67
Geregistreerde kennel € 278,60

Reinigingsrecht

Basispakket van een GFT en een HHA-container € 398,35 excl. BTW
Basispakket en een extra minicontainer € 779,97 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.308,62 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 249,94

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning van 1 tm 300m³ waterverbruik € 103,20
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 tm 50.000m³ waterverbruik per 300m³ of gedeelte daarvan € 113,06
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000m³ per 300m³ of gedeelte daarvan € 56,48
Woning een persoon € 93,47
Woning meer personen € 103,20
Indien meer dan 300 m³ wordt afgevoerd, voor elke 300 m³ of gedeelte daarvan € 113,20

Toeristenbelasting

Per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast € 2,14
Per overnachting op kampeerterreinen € 0,91

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten