Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

De Beschikking is er voor eigenaar, gebruiker en huurder.

Op uw aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw (niet)-woning. De WOZ-waarde is de basis voor de berekening van een aantal lokale heffingen, een aantal rijksbelastingen en de maximale huurprijs van zelfstandige sociale huurwoningen. SVHW bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van alle woningen en niet-woningen van uw gemeente.

Veelgestelde vragen