Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

U betaalt een BIZ-bijdrage als u eigenaar en/of gebruiker bent van een niet-woning binnen het gebied van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle gebruikers/eigenaren van niet-woningen in de zone betalen er aan mee. Het tarief van de BIZ-bijdrage kan gebaseerd zijn op de WOZ-waarde van de niet-woning of op een vast bedrag. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt wie de aanslag voor het gehele jaar betaalt.

Veelgestelde vragen