Ga direct naar content
Aanslag lokale belastingen in uw (digitale) brievenbus
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

BIZ (Bedrijven Investering Zone)

De BIZ-bijdrage is een belasting voor de eigenaren en of gebruikers van een niet-woning die binnen een bedrijven investering zone (BIZ) staat. De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle gebruikers/eigenaren van niet-woningen in de zone betalen er aan mee. Het tarief van de BIZ-bijdrage kan gebaseerd zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van de niet-woning of op een vast bedrag. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt wie de aanslag krijgt.