Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Grafonderhoudsrechten

Grafonderhoudsrechten of lijkbezorgingsrechten zijn vergoedingen voor de kosten die de gemeente maakt om een graf te delven, te onderhouden of te ruimen en voor andere diensten die met begraven of cremeren te maken hebben. Het SVHW heft de onderhoudsrechten.