Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

U betaalt Onroerende-zaakbelasting (OZB) voor de algemene financiƫle middelen van uw gemeente. De gemeente gebruikt de inkomsten van deze belasting voor uitgaven zoals onderwijs, wegen, verlichting, cultuur, recreatie en brandweer. Kijk op de site van uw gemeente voor meer informatie over de begroting van dit jaar.

De OZB bestaat uit twee soorten belasting:

Eigenaar

U betaalt een eigenarenbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd staat als eigenaar van een woning of een niet-woning.

Gebruiker

U betaalt een gebruikersbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar gebruiker/huurder bent van een onroerende zaak die geen woning is.

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag OZB ontvangt.

Verkoopt u uw onroerende zaak of stopt het gebruik van uw niet-woning na 1 januari? Dan betaalt u toch voor het hele jaar OZB. Koopt u een onroerende zaak of neemt u na 1 januari een niet-woning in gebruik? Dan bent u pas vanaf het volgende jaar OZB verschuldigd.

Gemeenten stellen jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting het tarief in de vorm van een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag OZB.

Veelgestelde vragen