Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor natuurlijke personen of rechtspersonen die voorwerpen hebben op, onder of boven openbare gemeentegrond. Voorbeelden: openbare weg, plantsoen, parken en gemeentelijk water.

Voorwerpen waarvoor men precariobelasting betaalt zijn onder andere winkeluitstallingen, luifels, terrassen, standplaatsen en uithangborden.