Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Roerende-zaakbelasting (RZB)

U betaalt Roerende-zaakbelasting (RZB) voor de algemene financiƫle middelen van uw gemeente. De gemeente gebruikt de inkomsten van deze belasting voor uitgaven zoals onderwijs, wegen, verlichting, cultuur, recreatie en brandweer. Kijk op de site van uw gemeente voor meer informatie over de begroting van dit jaar.

De RZB bestaat uit twee soorten belasting:

Eigenaar

U betaalt een eigenarenbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een roerende woning of niet-woning.

Gebruiker

U betaalt een gebruikersbelasting als u op 1 januari van het belastingjaar gebruiker/huurder bent van een roerende zaak die geen woning is.

De situatie op 1 januari van het jaar bepaalt wie de aanslag RZB ontvangt.

Verkoopt u uw roerende zaak of stopt het gebruik van uw roerende niet-woning na 1 januari ? Dan betaalt u toch voor het hele jaar RZB. Koopt u een roerende zaak of neemt u na 1 januari een roerende niet-woning in gebruik? Dan bent u pas vanaf het volgende jaar RZB verschuldigd.

Gemeenten stellen jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting het tarief in de vorm van een percentage van de economische waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag RZB.

Veelgestelde vragen