Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Toeristenbelasting

U betaalt toeristenbelasting over overnachtingen van personen die niet in de gemeente staan ingeschreven en die een vergoeding betalen voor de overnachting.

Degene die de overnachting mogelijk maakt, betaalt toeristenbelasting aan de gemeente. De belasting wordt geheven per persoon per nacht (voorbeeld: verblijf door twee personen gedurende één nacht betreft twee overnachtingen). U mag de toeristenbelasting verhalen op de persoon die bij u overnacht.

De plaatsgevonden overnachtingen houdt u bij in een nachtregister. Hierin neemt u minimaal op: de naam van de gast, de woonplaats, het aantal personen en het aantal nachten.

Aan het begin van het opvolgende kalenderjaar ontvangt u een aangiftebiljet. Hiermee doet u aangifte voor de toeristenbelasting over het voorgaande kalenderjaar.

Start u met het bieden van nachtverblijf tegen een vergoeding? Maak dit dan binnen twee weken na aanvang kenbaar bij SVHW.

SVHW heft en int de toeristenbelasting voor de gemeenten Alblasserdam, Altena, Barendrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Hellevoetsluis, Krimpenerwaard en Westvoorne.

Watertoeristenbelasting

Voor de gemeenten Altena, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Hoeksche Waard heft SVHW ook watertoeristenbelasting. U betaalt watertoeristenbelasting voor personen die tegen een vergoeding op een vaartuig in wateren binnen de gemeente verblijven en die niet staan ingeschreven in de gemeente (per persoon per etmaal). Een deel van een etmaal wordt gerekend als een etmaal.

Dagtoeristenbelasting

U betaalt dagtoeristenbelasting voor het dagverblijf op Tiengemeten door personen die niet staan ingeschreven in de gemeente Hoeksche Waard.

Veelgestelde vragen

Zijn alleen overnachtingen met een toeristisch karakter belast?

Nee. Ook overnachtingen door bijvoorbeeld (buitenlandse) werknemers vallen ook onder de toeristenbelasting.

Is er een minimumleeftijd van toepassing op de toeristenbelasting?

Nee, er is geen minimumleeftijd van toepassing op de toeristenbelasting. Voor iedere persoon die niet staat ingeschreven in de gemeente, hoe jong ook, is toeristenbelasting verschuldigd.

Wie moet er toeristenbelasting betalen?

Toeristenbelasting is verschuldigd over zakelijke of privé overnachtingen van mensen van buiten de gemeente die hiervoor een vergoeding betalen. Dit betekent dat ook toeristenbelasting mag worden geheven voor het verblijf van arbeidsmigranten of voor zakelijke overnachtingen. Degene die overnacht, betaalt de belasting aan de ondernemer die de overnachtingsmogelijkheid biedt. Deze ondernemer draagt de belasting daarna af aan de gemeente. Hiervoor wordt na afloop van het jaar een aangiftebiljet aan de ondernemer verzonden.

Als u de mogelijkheid biedt tot verblijf tegen vergoeding en u geen aangiftebiljet heeft ontvangen, bent u verplicht hierom te verzoeken bij het SVHW.
Ook als u uw woning via Airbnb of een soortgelijke organisatie verhuurt, moet u zich aanmelden bij het SVHW als belastingplichtige voor toeristenbelasting.

Welke vormen van toeristenbelasting zijn er?

Er zijn meerdere vormen van toeristenbelasting zoals o.a.:

  1. Een toeristenbelasting voor het tegen vergoeding overnachten in hotels, pensions, recreatiewoningen, tenten en caravans op een camping.
  2. Een watertoeristenbelasting voor het verblijf tegen vergoeding op vaartuigen in het gemeentelijk watergebied.
Wanneer is iemand vrijgesteld van de toeristenbelasting?

Personen die als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) van de betreffende gemeente zijn opgenomen hoeven geen toeristenbelasting te betalen.

Hoeveel toeristenbelasting moet ik betalen?

De kosten voor de toeristenbelasting verschillen per gemeente. De gemeente berekent de toeristenbelasting per persoon/per overnachting, de watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal.

Uw aanslag wordt gebaseerd op het door u ingevulde aangiftebiljet. Bij uw aangifte voor de toeristenbelasting kan de gemeente u vragen de gegevens uit het nachtregister aan te leveren.