Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Zuiveringsheffing woonruimten

U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of woningeigenaar), die is aangesloten op het riool.

Er zijn twee vaste tarieven:

  • voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid: 1 v.e.)
  • voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden: 3 v.e.).

De gezinssituatie op 1 januari bepaalt of u het tarief voor een één- of meerpersoonshuishouden betaalt.

Het tarief voor een meerpersoonshuishouden geldt voor huishoudens van twee of meer personen.

Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast.

Veelgestelde vragen

Kan ik de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimten in termijnen betalen?

  • Ja. U kunt via automatische incasso in termijnen betalen. SVHW incasseert dan in minimaal zeven en maximaal tien termijnen het totale aanslagbedrag van uw rekening. Het is niet mogelijk om de aanslagen in één keer te laten incasseren. Lees hier meer over automatische incasso.
  • Het is ook mogelijk om zelf in termijnen te betalen voor de vervaldatum. Als u hiervoor kiest, vermeldt u dan in uw overschrijving wel telkens het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet vermeld staat.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de zuiverings-/ verontreinigingsheffing woonruimten?

U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als u een minimum inkomen en geen vermogen heeft. Maar het hangt ook af van uw persoonlijke situatie.
Lees hier meer over kwijtschelding.

Maakt het voor de zuiveringsheffing woonruimten verschil uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?

Ja. 1 persoon betaalt 1 vervuilingseenheid (1 v.e.). Een huishouden van 2 of meer personen betaalt 3 vervuilingseenheden (3 v.e.).

Waarom betaal ik zuiveringsheffing woonruimten?

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betaalt het waterschap de zuivering van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. Denk hierbij aan water dat door de gootsteen verdwijnt, water uit de wasmachine en de wc.

Afvalwater is het vuile water dat door uw gootsteen, toilet of doucheputje verdwijnt. Gemiddeld gebruiken we 130 liter water per persoon per dag. Dit vieze water maakt het waterschap schoon.

Het waterschap maakt kosten voor het aanleggen en onderhouden van zuiveringsinstallaties, leidingen en pompen. Er komt steeds meer bij het schoonmaken van afvalwater kijken, want er zitten veel stoffen in het water die lastig te zuiveren zijn.

Hoe wordt de zuiveringsheffing woonruimten berekend?

Voor de zuiveringsheffing woonruimten gelden twee vaste tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 v.e.) en een tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 v.e.). Voor tweepersoonshuishoudens geldt geen apart tarief.

SVHW gaat uit van het aantal personen dat bij de gemeentelijke Basisregistratie personen op uw adres is ingeschreven. Geef een verhuizing, overlijden of geboorte altijd door aan uw gemeente.

Wij wonen met z’n tweeën. Is er een tweepersoonstarief voor de zuiveringsheffing woonruimten?

Nee. Er gelden twee vaste tarieven. Hierbij wordt alleen onderscheid gemaakt tussen een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 v.e.)) en een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 v.e.)). Dit is wettelijk bepaald.