Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Albrandswaard

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1038% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,3767% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,3192% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon (grijze en groene container) € 243,00
Twee personen (grijze en groene container) € 315,00
Meerdere personen (grijze en groene container) € 333,00
Per lediging restafval 240 liter € 4,60
Per storting in ondergrondse container € 1,15

Rioolheffing gebruiker

t/m 500 m3 € 294,00
Per m3 van 501 t/m 1.500 m3 € 1,68
Per m3 van 1.501 t/m 2.500 m3 € 1,56
Per m3 van 2.501 t/m 5.000 m3 € 1,44
Per m3 vanaf 5.001 m3 € 1,32
Woning één persoon € 220,50
Woning meer personen € 294,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1172% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,3735% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,2845% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon (grijze en groene container) € 274,92
Meerdere personen (grijze en groene container) € 366,60
Per lediging restafval 240 liter € 3,00
Per storting in ondergrondse container € 0,75

Rioolheffing gebruiker

t/m 500 m3 € 270,48
Per m3 van 501 t/m 1.500 m3 € 1,58
Per m3 van 1.501 t/m 2.500 m3 € 1,47
Per m3 van 2.501 t/m 5.000 m3 € 1,37
Per m3 vanaf 5.001 m3 € 1,23
Woning één persoon € 202,86
Woning meer personen € 270,48

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1247% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,383% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,3268% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 260,40
Meerdere personen € 347,28

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze container € 159,72
Extra groene container € 80,52

Rioolheffing gebruiker

Overige objecten t/m 500 m3 € 270,48
Overige objecten per m3 van 501 t/m 1.500 m3 € 1,58
Overige objecten per m3 van 1.501 t/m 2.500 m3 € 1,47
Overige objecten per m3 van 2.501 t/m 5.000 m3 € 1,37
Overige objecten per m3 vanaf 5.001 m3 € 1,23
Woning één persoon € 202,86
Woning meerdere personen € 270,48