Ga direct naar content
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) is SVHW gesloten.
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

OZB eigenaar

Woning 0,09980% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,18110% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,14160% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Vast tarief € 154,46
Gezamelijk gebruik rolcontainer € 202,35
1.100 liter rolcontainer € 1.275,70
Vervangen afvalpas/sleutel € 15,57
Omwisseling container € 30,00
Per lediging restafval 140 liter container € 7,98
Per lediging restafval 240 liter container € 13,68
Per storting restafval in ondergrondse container € 1,38
Ledigingen restafval bij medische indicatie maximaal 82,09 euro
Inworpen bij medische indicatie maximaal 82,09 euro

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra restafval container € 74,74
Extra GFT container € 24,91
Extra oud papier en karton container € 24,91
Extra medische container € 0,00

Reinigingsrechten

Per inworp in ondergrondse container € 4,46 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Per object € 49,14

Rioolheffing gebruiker

Tot en met 500 m3 water € 171,23
Vanaf 500 m3 voor iedere volle 500 m3 meer € 342,46

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 1,20
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats € 165,60
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats € 138,60
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats € 156,00
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement € 90,48
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement € 121,68
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement € 43,20
Toeristenbelasting forfait maand arrangement € 32,76
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 1,20
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 50,50

BIZ centrum Werkendam eigenaar

Vast bedrag per object € 200,00

BIZ centrum Werkendam gebruiker

Vast bedrag per object € 200,00

BIZ Werkendam Bruine Kilhaven

€ 0 t/m € 100.000 WOZ-Waarde € 50,00
€ 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde € 100,00
€ 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde € 150,00
€ 300.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde € 200,00
€ 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde € 225,00
€ 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde € 250,00
Meer dan € 1.000.000 WOZ-Waarde € 275,00

OZB eigenaar

Woning 0,10480% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,17970% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,14070% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Vast tarief € 148,81
Gezamelijk gebruik rolcontainer € 180,00
1.100 liter rolcontainer € 1.229,00
Vervangen afvalpas/sleutel € 15,00
Omwisseling container € 25,00
Per lediging restafval 140 liter container € 7,67
Per lediging restafval 240 liter container € 13,18
Per storting restafval in ondergrondse container € 1,33

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra restafval container € 72,00
Extra GFT container € 24,00
Extra oud papier en karton container € 24,00
Extra medische container € 0,00

Reinigingsrechten

Per inworp in ondergrondse container € 4,30 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar Aalburg

Per object € 63,00

Rioolheffing eigenaar Woudrichem

Woudrichem rioolheffing € 126,27

Rioolheffing gebruiker Woudrichem

t/m 500 m³ € 144,39
501 m³ t/m 1.000 m³, per m³ € 2,00
1.001 m³ t/m 1.500 m³, per m³ € 1,32
1.501 m³ t/m 2.000 m³, per m³ € 1,01
2.001 m³ t/m 2.500 m³, per m³ € 0,80
2.501 m³ t/m 3.000 m³, per m³ € 0,65
3.001 m³ of meer, per m³ € 0,53

Rioolheffing gebruiker Aalburg

t/m 999 m³ afvalwater € 118,30
Voor elke volgende volle 500 m³ € 354,90

Rioolheffing gebruiker Werkendam

1 m³ t/m 99 m³ € 216,00
100 m³ t/m 499 m³ € 270,00
500 m³ t/m 999 m³ € 528,00
1.000 m³ t/m 1.999 m³ € 906,00
2.000 m³ t/m 4.999 m³ € 1.488,00
5.000 m³ t/m 9.999 m³ € 3.543,00
10.000 m³ t/m 14.999 m³ € 7.044,00
15.000 m³ t/m 19.999 m³ € 9.939,00
Per 1.000 m³ boven 20.000 m³ € 993,90

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 1,20
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats € 165,60
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats € 138,60
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats € 156,00
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement € 90,48
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement € 121,68
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement € 43,20
Toeristenbelasting forfait maand arrangement € 32,76
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 1,20
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 50,50

BIZ centrum Werkendam eigenaar

Vast bedrag per object € 200,00

BIZ centrum Werkendam gebruiker

Vast bedrag per object € 200,00

BIZ Werkendam Bruine Kilhaven

€ 0 t/m € 100.000 WOZ-waarde € 50,00
€ 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde € 100,00
€ 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde € 150,00
€ 300.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde € 200,00
€ 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde € 225,00
€ 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde € 250,00
Meer dan € 1.000.000 WOZ-waarde € 275,00

OZB eigenaar

Woning 0,10950% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,17810% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,13960% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Vast tarief € 132,00
Gezamelijk gebruik rolcontainer € 180,00
1.100 liter rolcontainer € 1.229,00
Vervangen afvalpas/sleutel € 15,00
Omwisseling container € 25,00
Per lediging restafval 140 liter container € 5,55
Per lediging restafval 240 liter container € 9,50
Per storting restafval in ondergrondse container € 1,10

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra restafval container € 72,00
Extra GFT container € 24,00
Extra medische container € 0,00

Reinigingsrechten

Per inworp in ondergrondse container € 3,55 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar Woudrichem

Woudrichem rioolheffing € 126,27

Rioolheffing eigenaar Aalburg

Per object € 63,00

Rioolheffing gebruiker Aalburg

t/m 999 m³ afvalwater € 118,30
1.000 t/m 1.499 m³ € 473,20
1.500 t/m 1.999 m³ € 828,10
2.000 t/m 2.499 m³ € 1.183,00
Voor elke volgende volle 500 m³ € 354,90

Rioolheffing gebruiker Werkendam

1 m³ t/m 99 m³ € 216,00
100 m³ t/m 499 m³ € 270,00
500 m³ t/m 999 m³ € 528,00
1.000 m³ t/m 1.999 m³ € 906,00
2.000 m³ t/m 4.999 m³ € 1.488,00
5.000 m³ t/m 9.999 m³ € 3.543,00
10.000 m³ t/m 14.999 m³ € 7.044,00
15.000 m³ t/m 19.999 m³ € 9.939,00
Per 1.000 m³ boven 20.000 m³ € 993,90

Rioolheffing gebruiker Woudrichem

t/m 500 m³ € 144,39
501 m³ t/m 1.000 m³, per m³ € 2,00
1.001 m³ t/m 1.500 m³, per m³ € 1,32
1.501 m³ t/m 2.000 m³, per m³ € 1,01
2.001 m³ t/m 2.500 m³, per m³ € 0,80
2.501 m³ t/m 3.000 m³, per m³ € 0,65
3.001 m³ of meer, per m³ € 0,53

Toeristenbelasting

Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 1,18
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 1,18

BIZ centrum Werkendam eigenaar

Vast bedrag per object € 200,00

BIZ centrum Werkendam gebruiker

Vast bedrag per object € 200,00

BIZ Werkendam Bruine Kilhaven

€ 0 t/m € 100.000 WOZ-waarde € 50,00
€ 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde € 100,00
€ 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde € 150,00
€ 300.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde € 200,00
€ 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde € 225,00
€ 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde € 250,00
Meer dan € 1.000.000 WOZ-waarde € 275,00