Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,08230% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,18380% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,14530% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Vast tarief € 238,23
Vast tarief medische indicatie € 238,23
Gezamelijke rolcontainer € 316,62
Individuele rolcontainer € 1.441,67
Vervangen afvalpas € 16,91
Omwisseling container € 32,58
Per lediging restafval 140 liter € 11,20
Per lediging restafval 240 liter € 19,20
Per storting in ondergrondse container € 1,93

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra restafval container € 81,18
Extra GFT container € 34,91
Extra container oud papier en karton € 34,91
Extra medische container 0

Reinigingsrechten

Reinigingsrecht per storting € 4,84

Rioolheffing eigenaar

Per object € 53,48

Rioolheffing gebruiker

Tot en met 999 m3 afvalwater € 186,32
1000 m3 of meer € 372,65

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 1,30
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement € 131,82
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats € 150,15
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats € 169,00
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats € 179,40
Toeristenbelasting forfait maand arrangement € 35,49
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement € 46,80
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement € 98,02

Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal € 1,30
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 54,72

BIZ centrum Werkendam eigenaar

Vast bedrag € 200,00

BIZ centrum Werkendam gebruiker

Vast bedrag € 200,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0841% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1794% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1419% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Vast tarief € 219,34
Vast tarief medische indicatie € 219,34
Gezamelijke rolcontainer € 281,85
Individuele rolcontainer € 1.327,35
Vervangen afvalpas € 15,57
Omwisseling container € 30,00
Per lediging restafval 140 liter € 10,31
Per lediging restafval 240 liter € 17,68
Per storting in ondergrondse container € 1,78

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra restafval container € 74,74
Extra GFT container € 24,91
Extra container oud papier en karton € 24,91
Extra medische container 0

Reinigingsrechten

Reinigingsrecht per storting € 4,46

Rioolheffing eigenaar

Per object € 50,93

Rioolheffing gebruiker

Tot en met 999 m3 afvalwater € 177,45
1000 m3 of meer € 354,90
0 m3 tot en met 500 m3 € 177,45
Per extra volle eenheid van 500 m3 vermeerderd met € 354,90

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 1,30
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement € 131,82
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats € 150,15
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats € 169,00
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats € 179,40
Toeristenbelasting forfait maand arrangement € 35,49
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement € 46,80
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement € 98,02
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 1,30
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats € 179,40
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats € 150,15
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats € 169,00
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement € 98,02
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement € 131,82
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement € 46,80
Toeristenbelasting forfait maand arrangement € 35,49

Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal € 1,30
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 54,72
Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal € 1,30
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 54,72

BIZ centrum Werkendam eigenaar

Vast bedrag € 200,00

BIZ centrum Werkendam gebruiker

Vast bedrag € 200,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0945% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,179% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1409% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Vast tarief € 190,73
Gezamelijke rolcontainer € 238,62
Individuele rolcontainer 1.100 liter € 1.275,70
Vervangen afvalpas € 15,57
Omwisseling container € 30,00
Per lediging restafval 140 liter € 7,98
Per lediging restafval 240 liter € 13,68
Per storting in ondergrondse container € 1,38

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container restafval € 74,74
Extra GFT container € 24,91
Extra container oud papier en karton € 24,91
Extra container medisch afval € 0,00

Reinigingsrechten

Reinigingsrecht per storting € 4,46

Rioolheffing eigenaar

Per object € 49,93

Rioolheffing gebruiker

0 m3 tot en met 500 m3 € 173,97
Per extra volle eenheid van 500 m3 vermeerderd met € 347,94

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 1,25
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement € 126,75
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats € 144,38
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats € 162,50
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats € 172,50
Toeristenbelasting forfait maand arrangement € 34,13
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement € 45,00
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement € 94,25

Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal € 1,25
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 52,61

BIZ centrum Werkendam eigenaar

Vast bedrag € 200,00

BIZ centrum Werkendam gebruiker

Vast bedrag € 200,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0998% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1811% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1416% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Vast tarief € 154,46
Gezamelijk gebruik rolcontainer € 202,35
1.100 liter rolcontainer € 1.275,70
Vervangen afvalpas/sleutel € 15,57
Omwisseling container € 30,00
Per lediging restafval 140 liter container € 7,98
Per lediging restafval 240 liter container € 13,68
Per storting restafval in ondergrondse container € 1,38
Ledigingen restafval bij medische indicatie maximaal 82,09 euro
Inworpen bij medische indicatie maximaal 82,09 euro

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra restafval container € 74,74
Extra GFT container € 24,91
Extra oud papier en karton container € 24,91
Extra medische container € 0,00

Reinigingsrechten

Per inworp in ondergrondse container € 4,46 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Per object € 49,14

Rioolheffing gebruiker

Tot en met 500 m3 water € 171,23
Vanaf 500 m3 voor iedere volle 500 m3 meer € 342,46

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 1,20
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement € 121,68
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats € 138,60
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats € 156,00
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats € 165,60
Toeristenbelasting forfait maand arrangement € 32,76
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement € 43,20
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement € 90,48

Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 1,20
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 50,50

BIZ centrum Werkendam eigenaar

Vast bedrag per object € 200,00

BIZ centrum Werkendam gebruiker

Vast bedrag per object € 200,00

BIZ Werkendam Bruine Kilhaven

€ 0 t/m € 100.000 WOZ-Waarde € 50,00
€ 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde € 100,00
€ 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde € 150,00
€ 300.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde € 200,00
€ 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde € 225,00
€ 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde € 250,00
Meer dan € 1.000.000 WOZ-Waarde € 275,00