Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Barendrecht

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1016% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,187% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,154% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woonruimte 0,1016% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,187% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,154% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 168,48
Twee personen € 269,52
Meer dan twee personen € 301,44

Hondenbelasting

1e hond € 105,90
2e hond € 145,50
Voor iedere hond meer dan twee € 161,80
Geregistreerde kennel € 413,20

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 63,60
Woning twee personen € 122,16
Woning met meer dan twee personen € 187,68
Niet-woning met een maximum van 3.700,00 euro 0,0410% van de WOZ-waarde
Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met € 0,00
Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met € 84,00
Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 460,00
Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met € 923,00
Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 1.669,00
Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 2.464,00
Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 4.640,00
Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 6.241,00
Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 9.237,00
Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met € 13.573,00

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,75
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden € 60,00
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden € 105,00

BIZ Dierenstein

Vast bedrag € 350,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1078% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,18390% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1515% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1078% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1839% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1515% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 204,24
Twee personen € 319,08
Meer dan twee personen € 373,44

Hondenbelasting

1e hond € 104,30
2e hond € 143,30
Voor iedere hond meer dan twee € 159,30
Geregistreerde kennel € 406,70

Reinigingsrechten

Bedrijfsafval € 214,90 excl. BTW

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 61,80
Woning twee personen € 118,68
Woning met meer dan twee personen € 182,28
Niet-woning met een maximum van € 3690 0,0400% van de WOZ-waarde
Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met € 0,00
Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met € 82,00
Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 447,00
Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met € 896,00
Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 1.620,00
Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 2.392,00
Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 4.504,00
Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 6.059,00
Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 8.967,00
Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met € 13.176,00

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,75
Forfait woning/vaste met een contract >6 t/m 9 maanden € 60,00
Forfait woning/vaste met een contract >9 t/m 12 maanden € 105,00

BIZ Dierenstein

Vast bedrag € 350,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1078% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1599% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1317% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1078% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1599% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1317% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 171,68
Twee personen € 268,18
Meer dan twee personen € 313,82

Hondenbelasting

1e hond € 102,70
2e hond € 141,10
Voor iedere hond meer dan twee € 156,80
Geregistreerde kennel € 400,30

Reinigingsrechten

Bedrijfsafval € 211,60 excl. BTW

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 60,00
Woning twee personen € 115,32
Woning met meer dan twee personen € 177,00
Niet-woning met een maximum van € 3690 0,0400% van de WOZ-waarde
Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met € 0,00
Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met € 80,00
Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 437,00
Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met € 876,00
Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 1.584,00
Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 2.339,00
Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 4.404,00
Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 5.925,00
Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 8.769,00
Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met € 12.884,00

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,75
Forfait woning/vaste met een contract >6 t/m 9 maanden € 60,00
Forfait woning/vaste met een contract >9 t/m 12 maanden € 105,00

BIZ Dierenstein

Vast bedrag € 350,00