Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Barendrecht

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,08780% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,23430% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,18850% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woonruimte 0,0878% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,2343% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,1885% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 241,44
Twee personen € 377,04
Meer dan twee personen € 441,24

Hondenbelasting

1e hond € 114,72
2e hond € 157,68
Voor iedere hond meer dan twee € 175,32

Reinigingsrechten

Bedrijfsafval € 441,24 excl. BTW

Rioolheffing gebruik

Niet-woning, met een maximum van 3.700 euro 0,0434% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 67,32
Woning twee personen € 129,48
Woning met meer dan twee personen € 198,96
Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met 0
Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met € 89,10
Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 488,00
Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met € 979,10
Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 1.770,60
Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 2.614,00
Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 4.922,60
Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 6.621,00
Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 9.799,50
Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met € 14.399,00

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,75
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden € 105,00
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden € 60,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0873% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,216% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,178% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woonruimte 0,0873% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,216% van de WOZ-waarde
Woonruimte 0,0873% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,216% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,178% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,178% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 216,48
Twee personen € 338,16
Meer dan twee personen € 395,76

Hondenbelasting

1e hond € 110,40
2e hond € 151,68
Voor iedere hond meer dan twee € 168,72
Geregistreerde kennel € 430,92

Reinigingsrechten

Bedrijfsafval € 395,76 excl. BTW

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 65,40
Woning twee personen € 125,76
Woning met meer dan twee personen € 193,20
Niet-woning met een maximum van 3.700 euro 0,0421% van de WOZ-waarde
Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met 0
Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met € 86,50
Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 473,80
Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met € 950,60
Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 1719,00
Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 2537,90
Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 4779,20
Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 6428,20
Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 9514,10
Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met € 13980,10

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,75
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden € 105,00
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden € 60,00
Per persoon/ per overnachting € 0,75
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden € 60,00
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden € 105,00

BIZ Dierenstein

Vast bedrag € 350,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1016% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,187% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,154% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woonruimte 0,1016% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,187% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,154% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 168,48
Twee personen € 269,52
Meer dan twee personen € 301,44

Hondenbelasting

1e hond € 105,90
2e hond € 145,50
Voor iedere hond meer dan twee € 161,80
Geregistreerde kennel € 413,20

Reinigingsrechten

Bedrijfsafval € 301,44 excl. BTW

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 63,60
Woning twee personen € 122,16
Woning met meer dan twee personen € 187,68
Niet-woning met een maximum van 3.700,00 euro 0,0410% van de WOZ-waarde
Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met € 0,00
Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met € 84,00
Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 460,00
Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met € 923,00
Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 1.669,00
Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 2.464,00
Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 4.640,00
Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 6.241,00
Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 9.237,00
Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met € 13.573,00

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,75
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden € 105,00
Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden € 60,00

BIZ Dierenstein

Vast bedrag € 350,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1078% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,18390% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1515% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1078% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1839% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,1515% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 204,24
Twee personen € 319,08
Meer dan twee personen € 373,44

Hondenbelasting

1e hond € 104,30
2e hond € 143,30
Voor iedere hond meer dan twee € 159,30
Geregistreerde kennel € 406,70

Reinigingsrechten

Bedrijfsafval € 214,90 excl. BTW

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 61,80
Woning twee personen € 118,68
Woning met meer dan twee personen € 182,28
Niet-woning met een maximum van € 3690 0,0400% van de WOZ-waarde
Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met € 0,00
Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met € 82,00
Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 447,00
Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met € 896,00
Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 1.620,00
Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 2.392,00
Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 4.504,00
Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 6.059,00
Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met € 8.967,00
Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met € 13.176,00

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 0,75
Forfait woning/vaste met een contract >9 t/m 12 maanden € 105,00
Forfait woning/vaste met een contract >6 t/m 9 maanden € 60,00

BIZ Dierenstein

Vast bedrag € 350,00