Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hellevoetsluis

OZB eigenaar

Woning 0,10220% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,19300% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,10710% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Per perceel € 318,00

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze container (restafval) € 190,80
Extra bruine container (GFT) € 64,80

Grafonderhoudsrechten

Eigen graf € 47,75
Bijzonder graf A € 21,05
Bijzonder graf B € 31,55

Hondenbelasting

1e hond € 64,65
2e hond € 91,05
Voor iedere hond meer dan twee € 120,80
Geregistreerde kennel € 276,90

Precariobelasting

Terrassen, per m2 € 10,55

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 108,35

Rioolheffing gebruiker

Bij lozing tot 250.000 m3 € 49,35
Bij lozing vanaf 250.000 m3 € 57.600,00

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 0,93
Toeristenbelasting forfait particuliere woning € 903,20
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik t/m 3 mnd € 57,65
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >3 t/m 6 mnd € 86,95
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >6 t/m 9 mnd € 116,05
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >9 t/m 12 mnd € 162,80
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 0,93
Watertoeristenbelasting vaste ligplaats maximaal 2 maanden € 12,85
Watertoeristenbelasting vaste ligplaats >2 en maximaal 12 maanden € 25,80

OZB eigenaar

Woning 0,09190% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,21990% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,12570% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Per perceel € 252,00

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze container (restafval) € 188,00
Extra bruine container (GFT) € 63,85

Grafonderhoudsrechten

Eigen graf € 47,05
Bijzonder graf A € 20,75
Bijzonder graf B € 31,10

Hondenbelasting

1e hond € 63,70
2e hond € 89,70
Voor iedere hond meer dan twee € 119,05
Geregistreerde kennel € 272,85

Precariobelasting

Terrassen, per m2 € 10,40

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 106,75

Rioolheffing gebruiker

Bij lozing tot 250.000 m3 € 48,65
Bij lozing vanaf 250.000 m3 € 28.800,00

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 0,92
Toeristenbelasting forfait particuliere woning € 887,70
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik t/m 3 mnd € 56,70
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >3 t/m 6 mnd € 85,50
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >6 t/m 9 mnd € 114,10
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >9 t/m 12 mnd € 160,00
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 0,92
Watertoeristenbelasting vaste ligplaats maximaal 2 maanden € 12,65
Watertoeristenbelasting vaste ligplaats >2 en maximaal 12 maanden € 25,40

OZB eigenaar

Woning 0,09500% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,20650% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,10830% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Per perceel € 219,20

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze container (restafval) € 163,50
Extra bruine container (GFT) € 55,55

Grafonderhoudsrechten

Eigen graf € 46,25
Bijzonder graf A € 20,40
Bijzonder graf B € 30,60

Hondenbelasting

1e hond € 62,65
2e hond € 88,20
Voor iedere hond meer dan twee € 117,05
Geregistreerde kennel € 268,20

Precariobelasting

Terrassen, per m2 € 10,25

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 104,95

Rioolheffing gebruiker

Bij lozing tot 250.000 m3 € 47,85
Bij lozing vanaf 250.000 m3 € 14.400,00

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 0,91
Toeristenbelasting forfait particuliere woning € 873,75
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik t/m 3 mnd € 55,85
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >3 t/m 6 mnd € 84,15
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >6 t/m 9 mnd € 112,30
Toeristenbelasting forfait vaste standplaats gebruik >9 t/m 12 mnd € 157,50
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 0,91
Watertoeristenbelasting vaste ligplaats maximaal 2 maanden € 12,45
Watertoeristenbelasting vaste ligplaats >2 en maximaal 12 maanden € 25,00