Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoeksche Waard

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,07999% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,27827% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,23222% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Bedrijfsruimte 0,27827% van de WOZ-waarde
Woonruimte 0,07999% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,23222% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 167,00
Meerdere personen € 167,00
Per perceel zonder registratiesysteem € 245,00
Per lediging restafval 140 liter € 7,10
Per lediging restafval 240 liter € 10,60
Per storting in ondergrondse container € 1,80

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container RST € 70,00

Hondenbelasting

1e hond € 95,80
Voor iedere hond meer € 169,50
Geregistreerde kennel € 409,60

Reclamebelasting

Centrumzone € 348,00
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 met een maximum van € 1374 € 1,76

Rioolheffing eigenaar

Woning € 113,43
Niet-woning 0,03827% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 56,72
Woning meer personen € 113,43
Niet-woning 0,05879% van de WOZ-waarde

Toeristenbelasting

Per persoon/ per overnachting € 1,25
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 € 129,37
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 € 201,25

Watertoeristenbelasting

Per persoon/ per etmaal € 1,25
Forfait watertoeristenbelasting € 49,50

BIZ Centrum Puttershoek

Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-Waarde € 600,00
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde € 1.000,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde € 1.400,00
Meer dan € 750.000 WOZ-Waarde € 1.800,00

BIZ Centrum Zuid-Beijerland

Vast bedrag € 400,00

BIZ Numansdorp Centrum

Vast bedrag € 400,00

BIZ Oud-Beijerland De Bosschen

% van de WOZ-Waarde 2021 0,011946% van de WOZ-waarde

BIZ Oud-Beijerland De Hoogerwerf

% van de WOZ-Waarde 2021 0,018735% van de WOZ-waarde

BIZ ‘s-Gravendeel Centrum

Vast bedrag € 800,00

BIZ Strijen Centrum A

Vast bedrag € 296,00

BIZ Strijen Centrum B

Vast bedrag € 370,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,07916% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,2611% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,21805% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woonruimte 0,07916% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,2611% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,21805% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,21805% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 158,00
Meerdere personen € 158,00
Per perceel zonder registratiesysteem € 235,00
Per lediging restafval 140 liter € 6,45
Per lediging restafval 240 liter € 9,70
Per storting in ondergrondse container € 1,65

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container RST € 65,00
Extra container RST € 150,00

Hondenbelasting

1e hond € 92,75
Voor iedere hond meer € 164,10
Geregistreerde kennel € 396,50

Reclamebelasting

Centrumzone € 337,00
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 met een maximum van € 1330 € 1,71

Rioolheffing eigenaar

Woning € 108,72
Per object 0 0,03898% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 54,36
Woning meer personen € 108,72
Niet-woning 0,05491% van de WOZ-waarde

Toeristenbelasting

Per persoon/ per aankomst € 0,20
Per persoon/ per overnachting € 1,20
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 € 124,20
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 € 193,20
Per persoon/ per overnachting € 1,20
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 € 124,20
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 € 193,20
Per persoon/ per etmaal € 1,20
Forfait watertoeristenbelasting € 47,52
Per persoon/ per aankomst € 0,20

Watertoeristenbelasting

Per persoon/ per etmaal € 1,20
Forfait watertoeristenbelasting € 47,52

BIZ Centrum Puttershoek

Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-Waarde € 600,00
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde € 1.000,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde € 1.400,00
Meer dan € 750.000 WOZ-Waarde € 1.800,00

BIZ Centrum Zuid-Beijerland

Vast bedrag € 400,00

BIZ Numansdorp Centrum

Vast bedrag € 400,00

BIZ Oud-Beijerland De Bosschen

% van de WOZ-Waarde 2021 0,01195% van de WOZ-waarde

BIZ Oud-Beijerland De Hoogerwerf

% van de WOZ-Waarde 2021 0,01874% van de WOZ-waarde

BIZ ‘s-Gravendeel Centrum

Vast bedrag € 800,00

BIZ Strijen Centrum

Vast bedrag € 296,00

BIZ Strijen Centrum B

Vast bedrag € 370,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0858% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,25132% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,21014% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0858% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,25132% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,21014% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Per perceel zonder registratiesysteem € 230,00
Eén persoon € 145,00
Meerdere personen € 145,00
Per lediging restafval 140 liter € 5,72
Per lediging restafval 240 liter € 8,55
Per storting in ondergrondse container € 1,42
Omwisseling container € 55,00

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container restafval € 55,00

Hondenbelasting

1e hond € 88,40
Voor iedere hond meer € 156,45
Geregistreerde kennel € 377,95

Reclamebelasting

Centrumzone Oud-Beijerland € 321,00
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 met een maximum van € 1.270 € 1,63

Rioolheffing eigenaar

Woning € 102,62
Per object 0

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 51,31
Woning meer personen € 102,62
Niet-woning 0,05239% van de WOZ-waarde

Toeristenbelasting

Dagtoeristenbelasting per persoon/per aankomst € 0,35
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 0,70
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 € 112,70
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 € 72,45

Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal € 0,70
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 27,72

BIZ Centrum Puttershoek

Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-Waarde € 600,00
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde € 1.000,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde € 1.400,00
Meer dan € 750.000 WOZ-Waarde € 1.800,00

BIZ Centrum Zuid-Beijerland

Vast bedrag € 400,00

BIZ Oud-Beijerland De Bosschen

% van de WOZ-Waarde 2021 0,011946% van de WOZ-waarde

BIZ Oud-Beijerland De Hoogerwerf

% van de WOZ-Waarde 2021 0,018735% van de WOZ-waarde

BIZ Strijen Centrum

Vast bedrag € 296,00

BIZ Strijen Centrum B

Vast bedrag € 370,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,09108% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,24491% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,20452% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,09108% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,24491% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,20452% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 152,60
Meerdere personen € 152,60
Per perceel zonder registratiesysteem € 235,00
Per lediging restafval 140 liter container € 5,51
Per lediging restafval 240 liter container € 8,26
Per storting in ondergrondse container restafval € 1,36

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra REST-afvalcontainer € 50,90

Hondenbelasting

1e hond € 87,00
Voor iedere hond meer € 154,00
Geregistreerde kennel € 372,00

Precariobelasting

Kabels, buizen en leidingen per strekkende meter € 2,50

Reclamebelasting

Centrumzone € 316,00
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 € 1,60

Rioolheffing eigenaar

Woning € 100,00
Per object 0

Rioolheffing gebruik

Niet-woning

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 50,00
Woning meerdere personen € 100,00

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 0,70
Dagtoeristenbelasting per persoon/ per aankomst € 0,70
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 € 112,70
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 € 72,45

Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 0,70
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 48,30

BIZ Centrum Puttershoek

Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-waarde € 600,00
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde € 1.000,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde € 1.400,00
Meer dan € 750.000 WOZ-waarde € 1.800,00

BIZ Centrum Zuid-Beijerland

Vast bedrag per object € 400,00

BIZ Strijen Centrum

Vast bedrag € 296,00

BIZ Strijen Centrum B

Vast bedrag € 370,00