Ga direct naar content
Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers en ZZP-ers
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hoeksche Waard

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,08580% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,25132% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,21014% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,08580% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,25132% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,21014% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Per perceel zonder registratiesysteem € 230,00
Een persoon € 145,00
Meerdere personen € 145,00
Per lediging restafval 140 liter € 5,72
Per lediging restafval 240 liter € 8,55
Per storting in ondergrondse container € 1,42
Omwisseling container € 55,00

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container restafval € 55,00

Hondenbelasting

1e hond € 88,40
Voor iedere hond meer € 156,45
Geregistreerde kennel € 377,95

Reclamebelasting

Centrumzone Oud-Beijerland € 321,00
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 met een maximum van € 1.270 € 1,63

Rioolheffing eigenaar

Woning € 102,62
Niet-woning 0,03719% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker

Woning een persoon € 51,31
Woning meer personen € 102,62
Niet-woning 0,05239% van de WOZ-waarde

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 0,70
Dagtoeristenbelasting per persoon/per aankomst € 0,35
Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal € 0,70
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 27,72
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 € 72,45
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 € 112,70

BIZ Centrum Puttershoek

Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-Waarde € 600,00
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde € 1.000,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde € 1.400,00
Meer dan € 750.000 WOZ-Waarde € 1.800,00

BIZ Centrum Zuid-Beijerland

Vast bedrag € 400,00

BIZ Oud-Beijerland De Bosschen

% van de WOZ-Waarde 2021 0,011946% van de WOZ-waarde

BIZ Oud-Beijerland De Hoogerwerf

% van de WOZ-Waarde 2021 0,018735% van de WOZ-waarde

BIZ Strijen Centrum

Vast bedrag € 296,00

BIZ Strijen Centrum B

Vast bedrag € 370,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,09108% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,24491% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,20452% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,09108% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,24491% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,20452% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 152,60
Meerdere personen € 152,60
Per perceel zonder registratiesysteem € 235,00
Per lediging restafval 140 liter container € 5,51
Per lediging restafval 240 liter container € 8,26
Per storting in ondergrondse container restafval € 1,36

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra REST-afvalcontainer € 50,90

Hondenbelasting

1e hond € 87,00
Voor iedere hond meer € 154,00
Geregistreerde kennel € 372,00

Precariobelasting

Kabels, buizen en leidingen per strekkende meter € 2,50

Reclamebelasting

Centrumzone € 316,00
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 € 1,60

Rioolheffing eigenaar

Woning € 100,00
Per object 0,03585% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruik

Niet-woning 0,05056% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker

Woning een persoon € 50,00
Woning meerdere personen € 100,00

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 0,70
Dagtoeristenbelasting per persoon/ per aankomst € 0,70
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 0,70
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 48,30
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 € 112,70
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 € 72,45

BIZ Centrum Puttershoek

Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-waarde € 600,00
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde € 1.000,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde € 1.400,00
Meer dan € 750.000 WOZ-waarde € 1.800,00

BIZ Centrum Zuid-Beijerland

Vast bedrag per object € 400,00

BIZ Strijen Centrum

Vast bedrag € 296,00

BIZ Strijen Centrum B

Vast bedrag € 370,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,09421% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,24201% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,20225% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,09421% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,24201% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,20225% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 151,50
Meerdere personen € 151,50
Per perceel zonder registratiesysteem € 226,00
Per lediging restafval 140 liter container € 5,50
Per lediging restafval 240 liter container € 8,25
Per storting in ondergrondse container restafval € 1,35

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra REST-afvalcontainer € 50,00

Hondenbelasting

1e hond € 86,00
Voor iedere hond meer € 152,00
Geregistreerde kennel € 366,00

Precariobelasting

Kabels, buizen en leidingen per strekkende meter € 2,50

Reclamebelasting

Centrumzone € 312,00
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 € 1,60

Rioolheffing eigenaar Strijen

Woning ongerioleerd € 8,23
Overig ongerioleerd € 16,15
Woning gerioleerd € 91,95
Overig gerioleerd € 180,57

Rioolheffing eigenaar Oud-Beijerland

Woning € 75,97
% van de WOZ-Waarde 0,06863% van de WOZ-waarde

Rioolheffing eigenaar Cromstrijen

Ongerioleerde objecten en obj kleiner dan 20 m2 € 5,50
Woning/caravan € 68,25
Overige objecten € 136,80

Rioolheffing eigenaar Binnenmaas

Woning € 90,99
Niet-woning met een maximum van 2.750,00 euro 0,02270% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker Korendijk

Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde tot € 60.000,00 € 32,49
Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde vanaf € 60.000,00 € 152,83
Percelen die geen water op de gemeentelijke riolering afvoeren maar wel belang hebben bij de gemeentelijke zorgplichten € 31,15
Verzorgingstehuis € 742,88
Verzorgingstehuis vermeerderd per kamer € 124,36
Woning/bedrijfsruimte € 310,92
Horeca ed. € 742,88

Rioolheffing gebruiker Strijen

Woning € 137,53
Berging garage groter dan 100m2 met woning € 178,79
Winkels/praktijkruimte met woning € 275,06
Bedrijf/overig met woning € 412,61
Berging/garages tot 100m2 € 20,53
Brede riool woning met niet-woning € 36,95
Berging/garages van 100m2 of meer € 41,26
Winkels/praktijkruimte € 137,53
Bedrijven en overige objecten € 275,08
Camping/caravan € 41,26
Brede riool woning € 12,33
Brede riool niet-woning € 24,62
Brede riool woning met winkel € 24,66

Rioolheffing gebruiker Binnenmaas

Woning een persoon € 45,50
Woning meer personen € 90,99
Niet-woning 0,04840% van de WOZ-waarde

Rioolheffing gebruiker Cromstrijen

Woning een persoon € 49,45
Woning meer personen € 124,00
Caravan een persoon € 24,70
Caravan meer personen € 62,00
Recreatiewoning € 124,00
Objecten, niet direct of indirect aangesloten op riolering en percelen met een netto vloeropp kleiner dan 20 m2 € 5,50
1 werknemer € 49,45
2 t/m 4 werknemers € 148,75
5 t/m 9 werknemers € 372,30
10 t/m 19 werknemers € 744,30
20 t/m 49 werknemers € 1.736,85
50 t/m 99 werknemers € 3.722,05
100 en meer werknemers € 7.444,25
Bejaardentehuis € 372,30
Een per kamer € 49,45

Rioolheffing gebruiker Oud-Beijerland

Woning een persoon € 22,50
Woning meer personen € 67,58
% van de WOZ-Waarde 0,05558% van de WOZ-waarde

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting € 0,70
Dagtoeristenbelasting per persoon/ per aankomst € 0,70
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal € 0,70
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats € 48,30
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 € 72,45
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 € 112,70

BIZ Beijerse Hof Oud-Beijerland

Van € 0 t/m € 800.000 WOZ-waarde € 400,00
Meer dan € 800.000 WOZ-waarde € 800,00

BIZ Centrum Puttershoek

Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-waarde € 600,00
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde € 1.000,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde € 1.400,00
Meer dan € 750.000 WOZ-waarde € 1.800,00

BIZ Centrum Zuid-Beijerland

Vast bedrag per object € 400,00

BIZ Oud-Beijerland De Bosschen

% van de WOZ 0,01209% van de WOZ-waarde

BIZ Oud-Beijerland De Hoogerwerf

% van de WOZ 0,01896% van de WOZ-waarde

BIZ Strijen gebied A

Vast bedrag per object binnen Gebied A € 296.00

BIZ Strijen gebied B

Vast bedrag per object binnen Gebied B € 370.00