Ga direct naar content
Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers en ZZP-ers
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hollandse Delta

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 69,13

Verontreinigingsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 69,13

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00780% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03120% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 5,50 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 82,12 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 20,53 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 410,60 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 349,01 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 103,40

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,00630% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 1,29 per hectare
Ongebouwd € 20,60 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 17,87

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 69,13

Zuiveringsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 69,13

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Verontreinigingsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00930% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03720% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 5,57 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 84,56 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 21,14 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 422,81 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 359,37 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 108,66

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,00640% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 1,12 per hectare
Ongebouwd € 17,92 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 15,76

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Zuiveringsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Verontreinigingsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00900% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03610% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 5,89 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 101,48 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 25,37 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 507,41 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 431,30 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 104,51

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,00640% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 1,18 per hectare
Ongebouwd € 21,25 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 15,37

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Zuiveringsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82