Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hollandse Delta

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 78,59

Verontreinigingsheffing woonruimten

Eén persoon € 78,59
Twee of meer personen € 235,77

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00810% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03240% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 6,68 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 99,00 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 24,75 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 495,00 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 420,75 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 123,31

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,00690% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd 0 per hectare
Ongebouwd 0 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 19,04

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 78,59

Zuiveringsheffing woonruimten

Eén persoon € 78,59
Twee of meer personen € 235,77

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 75,99

Verontreinigingsheffing woonruimten

Eén persoon € 75,99
Twee of meer personen € 227,97

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,0073% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,0293% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 6,11 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 91,02 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 22,76 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 455,10 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 386,84 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 114,39

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,0062% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd 0 per hectare
Ongebouwd 0 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 17,42

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 75,99

Zuiveringsheffing woonruimten

Eén persoon € 75,99
Twee of meer personen € 227,97

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 69,13

Verontreinigingsheffing woonruimten

Eén persoon € 69,13
Twee of meer personen € 207,39

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,0078% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,0312% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 5,50 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 82,12 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 20,53 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 410,60 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 349,01 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 103,40

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,0063% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 1,29 per hectare
Ongebouwd € 20,60 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 17,87

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 69,13

Zuiveringsheffing woonruimten

Eén persoon € 69,13
Twee of meer personen € 207,39

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Verontreinigingsheffing woonruimten

Eén persoon € 67,30
Twee of meer personen € 201,90

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,0093% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,0372% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 5,57 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 84,56 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 21,14 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 422,81 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 359,37 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 108,66

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,0064% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 1,12 per hectare
Ongebouwd € 17,92 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 15,76

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Zuiveringsheffing woonruimten

Eén persoon € 67,30
Twee of meer personen € 201,90