Ga direct naar content
Heeft u uw lokale belastingen al betaald?
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Hollandse Delta

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Verontreinigingsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00930% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03720% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 5,57 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 84,56 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 21,14 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 422,81 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 359,37 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 108,66

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,00640% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 1,12 per hectare
Ongebouwd € 17,92 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 15,76

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Zuiveringsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 67,30

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Verontreinigingsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00900% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03610% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 5,89 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 101,48 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 25,37 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 507,41 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 431,30 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 104,51

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,00640% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 1,18 per hectare
Ongebouwd € 21,25 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 15,37

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Zuiveringsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 61,82

Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 56,77

Verontreinigingsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 56,77

Watersysteemheffing eigenaar

Gebouwd buitendijks 0,00970% van WOZ-waarde
Gebouwd binnendijks 0,03880% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 6,03 per hectare
Ongebouwd binnendijks € 97,32 per hectare
Ongebouwd buitendijks € 24,33 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg binnendijks € 408,75 per hectare
Ongebouwd verharde openbare weg buitendijks € 335,76 per hectare

Watersysteemheffing gebruiker

Per woonruimte € 103,68

Wegenheffing eigenaar

Gebouwd 0,00620% van WOZ-waarde
Natuur ongebouwd € 1,12 per hectare
Ongebouwd € 18,68 per hectare

Wegenheffing gebruiker

Per woonruimte € 13,79

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Per vervuilingseenheid € 56,77

Zuiveringsheffing woonruimten

Per vervuilingseenheid € 56,77