Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Lansingerland

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0777% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,5117% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 226,21
Meerdere personen € 226,21
Per lediging restafval 140 liter € 3,92
Per lediging restafval 240 liter € 6,73
Per storting in ondergrondse container € 1,68

Hondenbelasting

1e hond € 85,78
Voor iedere hond meer € 181,37
Geregistreerde kennel € 257,62

Rioolheffing gebruiker

Per perceel € 259,97
Bij meer dan 500 m3, voor elke 500 m3 meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m3) € 259,97

BIZ Centrum Bergschenhoek

Van € 0 t/m € 125.000 WOZ-waarde € 240,00
Van € 125.001 t/m € 225.000 WOZ-waarde € 340,00
Van € 225.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde € 505,00
Van € 400.001 t/m € 625.000 WOZ-waarde € 680,00
Van € 625.001 t/m € 950.000 WOZ-waarde € 780,00
Van € 950.001 t/m € 1.250.000 WOZ-waarde € 930,00
Van € 1.250.001 t/m € 2.500.000 WOZ-waarde € 2.280,00
Meer dan € 2.500.000 WOZ-waarde € 5.880,00

BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs

Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-Waarde € 61,00
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-Waarde € 130,00
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde € 320,00
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde € 577,00
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde € 833,00
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde € 1.089,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde € 1.346,00
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde € 1.603,00
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-Waarde € 1.923,00
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-Waarde € 2.243,00
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-Waarde € 2.884,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0896% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,4625% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 247,52
Meerdere personen € 309,40
Omwisseling container € 64,00
Omwisseling container € 94,00

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container restafval 140 liter € 64,00
Extra container restafval 240 liter € 94,00

Hondenbelasting

1e hond € 84,10
Voor iedere hond meer € 117,81
Geregistreerde kennel € 252,57

Rioolheffing gebruiker

Per perceel € 256,76
Bij meer dan 500 m3, voor elke 500 m3 meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m3) € 256,76

BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs

Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-waarde 2021 € 60,00
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-waarde 2021 € 128,00
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde 2021 € 314,00
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde 2021 € 566,00
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde 2021 € 817,00
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde 2021 € 1.068,00
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde 2021 € 1.320,00
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde 2021 € 1.572,00
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-waarde 2021 € 1.885,00
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-waarde 2021 € 2.199,00
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-waarde 2021 € 2.827,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing extra containers

Hondenbelasting

Precariobelasting

Rioolheffing gebruiker

BIZ Centrum Bergschenhoek

BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs