Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1066% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,399% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,3219% van de WOZ-waarde.

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woonruimte 0,1066% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,399% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,3219% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 211,80
Meerdere personen € 300,84
Per perceel zonder registratiesysteem één persoon € 275,04
Per perceel zonder registratiesysteem meerdere personen € 366,24
Vervangen afvalpas € 16,31
Omwisseling container € 21,75
Per lediging restafval 140 liter € 4,39
Per lediging restafval 240 liter € 7,71
Per storting in ondergrondse container € 1,66

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra GFT container 140 liter € 78,12
Extra GFT container 240 liter € 104,64
Extra container PMD 140 liter € 78,12
Extra container PMD 240 liter € 104,64
Extra container papier 140 liter € 78,12
Extra container papier 240 liter € 104,64

Forensenbelasting

Waarde van € 1 tot € 75.000 € 322,68
Waarde van € 75.000 tot € 150.000 € 486,31
Waarde meer dan € 150.000 € 613,32

Grafonderhoudsrechten

Graf Ter Aar € 144,32
Graf € 125,64
Kindergraf (tot 12 jaar) € 62,82
Urnennis Ter Aar € 62,82
Urnennis € 62,82
Urnengraf € 62,82

Rioolheffing gebruiker

Woonruimte € 226,56
Nieuwkoop recreatiewoning € 113,16
Nieuwkoop niet-woning € 226,56

BIZ Reghthuysplein

Objecten met een WOZ-waarde tot € 200.000,00 € 300,00
Objecten met een WOZ-waarde € 200.000,00 en meer € 500,00

BIZ Winkelcentrum Ter Aar

Vast bedrag € 499,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,10330% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,36610% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,29600% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woonruimte 0,10330% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,36610% van de WOZ-waarde
Woonruimte 0,1033% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,3661% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,29600% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,296% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 205,44
Meerdere personen € 291,84
Per perceel zonder registratiesysteem één persoon € 266,76
Per perceel zonder registratiesysteem meerdere personen € 355,20
Vervangen afvalpas € 15,82
Omwisseling container € 21,10
Per lediging restafval 140 liter € 4,26
Per lediging restafval 240 liter € 7,48
Per storting in ondergrondse container € 1,61

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra GFT container 140 liter € 75,81
Extra GFT container 240 liter € 101,46
Extra container PMD 140 liter € 75,81
Extra container PMD 240 liter € 101,46
Extra container papier 140 liter € 75,81
Extra container papier 240 liter € 101,46

Forensenbelasting

Waarde van € 1 tot € 75.000 € 312,98
Waarde van € 75.000 tot € 150.000 € 471,69
Waarde meer dan € 150.000 € 594,88
Waarde van € 1 tot € 75.000 € 312,98
Waarde van € 75.000 tot € 150.000 € 471,69
Waarde meer dan € 150.000 € 594,88

Grafonderhoudsrechten

Graf Ter Aar € 139,98
Graf € 121,86
Kindergraf (tot 12 jaar) € 60,93
Urnennis Ter Aar € 60,93
Urnennis € 60,93
Urnengraf € 60,93

Rioolheffing gebruiker

Woonruimte € 219,72
Nieuwkoop recreatiewoning € 109,80
Nieuwkoop niet-woning € 219,72

BIZ Reghthuysplein

Objecten met een WOZ-waarde tot en met € 200.000,00 € 300,00
Objecten met een WOZ-waarde hoger dan € 200.000,00 € 500,00

BIZ Winkelcentrum Ter Aar

Vast bedrag € 499,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1176% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,3614% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,2927% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woonruimte 0,1176% van de WOZ-waarde
Bedrijfsruimte 0,3614% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Bedrijfsruimte 0,2927% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 198,00
Meerdere personen € 281,28
Per perceel zonder registratiesysteem één persoon € 257,16
Per perceel zonder registratiesysteem meerdere personen € 342,36
Per lediging restafval 140 liter € 4,11
Per lediging restafval 240 liter € 7,21
Per storting in ondergrondse container € 1,55
Vervangen afvalpas € 15,44
Omwisseling container € 20,58

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra GFT container 140 liter € 73,08
Extra GFT container 240 liter € 97,80
Extra container PMD 140 liter € 73,08
Extra container PMD 240 liter € 97,80
Extra container papier 140 liter € 73,08
Extra container papier 240 liter € 97,80

Forensenbelasting

Waarde van € 1 tot € 75.000 € 305,34
Waarde van € 75.000 tot € 150.000 € 460,18
Waarde meer dan € 150.000 € 580,36

Grafonderhoudsrechten

Graf Ter Aar € 136,56
Graf € 118,89
Kindergraf (tot 12 jaar) € 59,45
Urnennis Ter Aar € 59,45
Urnennis € 59,45
Urnenkelder € 59,45

Rioolheffing gebruiker

Woning € 214,32
Recreatiewoning € 107,16
Niet-woning € 214,32

BIZ Reghthuysplein

Objecten met een WOZ-waarde tot en met € 200.000,00 € 300,00
Objecten met een WOZ-waarde hoger dan € 200.000,00 € 500,00

BIZ Winkelcentrum Ter Aar

Vast bedrag € 499,00

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1225% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,3571% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,28180% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,1225% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,3571% van de WOZ-waarde

Roerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,2818% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 191,28
Meerdere personen € 271,68
Per perceel zonder registratiesysteem één persoon € 248,40
Per perceel zonder registratiesysteem meerdere personen € 330,72
Vervangen afvalpas € 15,27
Omwisseling container € 20,36
Per lediging restafval 140 liter € 4,07
Per lediging restafval 240 liter € 7,13
Per storting in ondergrondse container € 1,53

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra GFT container 140 liter € 72,24
Extra GFT container 240 liter € 96,72
Extra container PMD 140 liter € 72,24
Extra container PMD 240 liter € 96,72
Extra container papier 140 liter € 72,24
Extra container papier 240 liter € 96,72

Forensenbelasting

Waarde van € 1 tot € 75.000 € 302,02
Waarde van € 75.000 tot € 150.000 € 455,47
Waarde meer dan € 150.000 € 574,05

Grafonderhoudsrechten

Graf Ter Aar € 135,08
Graf € 117,60
Kindergraf (tot 12 jaar) € 58,80
Urnennis Ter Aar € 58,80
Urnennis € 58,80
Urnengraf € 58,80

Precariobelasting

Buizen, kabels of leidingen € 885,00 per strekkende kilometer

Rioolheffing gebruiker

Woning € 211,92
Nieuwkoop recreatiewoning € 105,96
Nieuwkoop niet-woning € 211,92

BIZ Reghthuysplein

Objecten met een WOZ-waarde tot en met € 200.000,00 € 300,00
Objecten met een WOZ-waarde hoger dan € 200.000,00 € 500,00

BIZ Winkelcentrum Ter Aar

Vast bedrag € 499,00

* Ondernemersfonds
Heeft u een niet-woning? Dan is in het OZB-tarief een bedrag opgenomen voor het ondernemersfonds. Kijk voor meer informatie op ondernemersfondsnieuwkoop.nl.