Ga direct naar content
Meebouwen aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0907% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,48% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 279,48
Twee personen € 375,24
Meerdere personen € 386,52

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container RST € 150,00

Rioolheffing eigenaar

Per object € 103,20

Rioolheffing gebruiker

t/m 599 m3 € 103,20
Per 100 m3 van 600 t/m 1.000 m3 € 110,16
Per 100 m3 van 1.001 t/m 3.000 m3 € 99,36
Per 100 m3 van 3.001 t/m 6.000 m3 € 88,32
Per 100 m3 van 6.001 t/m 10.000 m3 € 77,40
Per 100 m3 vanaf 10.001 m3 € 60,24