Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,09030% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,47510% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 278,72
Twee personen € 374,84
Meerdere personen € 385,76

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra restafval container 240 liter € 150,00

Rioolheffing eigenaar

Per object € 107,64

Rioolheffing gebruiker

t/m 500 m3 € 107,64
Per 100 m3 van 501 t/m 1.000 m3 € 114,84
Per 100 m3 van 1.001 t/m 3.000 m3 € 103,56
Per 100 m3 van 3.001 t/m 6.000 m3 € 92,04
Per 100 m3 van 6.001 t/m 10.000 m3 € 80,64
Per 100 m3 vanaf 10.001 m3 € 62,88

BIZ Cornelisland Ridderkerk

Woz-waarde tot en met 1.500.000 euro € 250,00
Woz waarde vanaf 1.500.001 euro € 500,00

BIZ Dillenburgplein Ridderkerk eigenaar

Vast bedrag € 600,00

BIZ Dillenburgplein Ridderkerk gebruik

Vast bedrag € 600,00

BIZ Winkelhart Ridderkerk Eigenaar

Vast bedrag € 250,00

BIZ Winkelhart Ridderkerk Gebruiker

% van de WOZ-Waarde 2022. Met een minimum van € 500,00 en maximum van € 6.000,00 0,2% van de WOZ-waarde

BIZ Winkelhart Ridderkerk Horeca

% van de WOZ-Waarde 2022. Met een minimum van € 375,00 en een maximum van € 3.750,00 0,15% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0907% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,48% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 279,48
Twee personen € 375,24
Meerdere personen € 386,52
Eén persoon € 279,48
Twee personen € 375,24
Meer dan twee personen € 386,52

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra container RST € 150,00
Extra container RST € 150,00

Rioolheffing eigenaar

Per object € 103,20
Per object € 103,20

Rioolheffing gebruiker

t/m 599 m3 € 103,20
Per 100 m3 van 600 t/m 1.000 m3 € 110,16
Per 100 m3 van 1.001 t/m 3.000 m3 € 99,36
Per 100 m3 van 3.001 t/m 6.000 m3 € 88,32
Per 100 m3 van 6.001 t/m 10.000 m3 € 77,40
Per 100 m3 vanaf 10.001 m3 € 60,24

BIZ Cornelisland Ridderkerk

Woz-waarde tot en met 1.500.000 euro € 250,00
Woz waarde vanaf 1.500.001 euro € 500,00

BIZ Dillenburgplein Ridderkerk eigenaar

Vast bedrag per object € 600,00

BIZ Dillenburgplein Ridderkerk gebruik

Vast bedrag per object € 600,00

BIZ Winkelhart Ridderkerk Eigenaar

Vast bedrag € 250,00

BIZ Winkelhart Ridderkerk Gebruiker

% van de WOZ-Waarde met een minimum van € 500,00 en een maximum van € 6000,00 0,2% van de WOZ-waarde

BIZ Winkelhart Ridderkerk Horeca

% van de WOZ-Waarde met een minimum van € 375,00 en een maximum van € 3750,00 0,15% van de WOZ-waarde