Ga direct naar content
Pas op voor valse e-mail berichten!
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

OZB eigenaar

Woning 0,09300% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,10830% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,09460% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 256,33
Meerdere personen € 366,31
Omwisseling container € 174,05

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 174,05

Grafonderhoudsrechten

Westvoorne gedenkteken € 122,24

Hondenbelasting

1e hond € 65,99
Voor iedere hond meer € 131,92
Geregistreerde kennel € 287,87

Reinigingsrecht

Basispakket van een GFT en een HHA-container € 513,26
Basispakket en een extra minicontainer € 1.004,94
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.686,11 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 253,69

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning van 1 tm 300m3 waterverbruik € 104,75
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 tm 50.000m3 waterverbruik per 300m3 of gedeelte daarvan € 114,76
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000m3 per 300m3 of gedeelte daarvan € 57,33
Woning een persoon € 29,69
Woning meer personen € 34,68
Woning een persoon € 29,69
Woning meer personen € 34,68
Indien meer dan 300 m3 wordt afgevoerd, voor elke 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,20

Toeristenbelasting

Per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast, woningen € 2,21
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 249,55
Per overnachting op kampeerterreinen € 0,94
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 184,38
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik 7 t/m 12 maanden € 104,73
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 304,78
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 225,18
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik max 7 maanden € 85,76

OZB eigenaar

Woning 0,09930% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,10780% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,09380% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 247,47
Meerdere personen € 353,65

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 168,03

Grafonderhoudsrechten

Westvoorne gedenkteken € 120,43

Hondenbelasting

1e hond € 65,02
Voor iedere hond meer € 129,97
Geregistreerde kennel € 283,61

Reinigingsrecht

Basispakket van een GFT en een HHA-container € 505,67 excl. BTW
Basispakket en een extra minicontainer € 990,09 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.661,16 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 249,94

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning van 1 t/m 300 m3 waterverbruik € 103,20
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 t/m 50.000 m3 waterverbruik per 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,06
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000 m3 per 300 m3 of gedeelte daarvan € 56,48
Woning een persoon € 29,25
Woning meer personen € 34,17
Woning een persoon € 29,25
Woning meer personen € 34,17
Indien meer dan 300 m3 wordt afgevoerd, voor elke 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,06

Toeristenbelasting

Per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast € 2,18
Per overnachting op kampeerterreinen € 0,93
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik max 7 maanden € 84,84
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 182,41
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 246,89
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik 7 t/m 12 maanden € 103,62
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 222,78
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 301,53

OZB eigenaar

Woning 0,09750% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,10590% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,09210% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 187,33
Meerdere personen € 267,71

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 133,44

Grafonderhoudsrechten

Westvoorne gedenkteken € 121,17

Hondenbelasting

1e hond € 63,87
Voor iedere hond meer € 127,67
Geregistreerde kennel € 278,60

Reinigingsrecht

Basispakket van een GFT en een HHA-container € 398,35 excl. BTW
Basispakket en een extra minicontainer € 779,97 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.308,62 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 249,94

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning van 1 t/m 300 m3 waterverbruik € 103,20
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 t/m 50.000 m3 waterverbruik per 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,06
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000 m3 per 300 m3 of gedeelte daarvan € 56,48
Woning een persoon € 93,47
Woning meer personen € 103,20
Woning een persoon € 93,47
Woning meer personen € 103,20
Indien meer dan 300 m³ wordt afgevoerd, voor elke 300 m³ of gedeelte daarvan € 113,06

Toeristenbelasting

Per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast € 2,14
Per overnachting op kampeerterreinen € 0,91
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik max 7 maanden € 83,02
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 178,49
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 241,59
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik 7 t/m 12 maanden € 101,39
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 217,99
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 295,05