Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Voorne aan Zee (Westvoorne)

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0912% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1768% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,119% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 256,33
Meerdere personen € 366,31

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 174,05

Grafonderhoudsrechten

Westvoorne gedenkteken € 128,20

Hondenbelasting

1e hond € 65,99
Voor iedere hond meer € 131,92
Geregistreerde kennel € 287,87

Reinigingsrecht

Basispakket van één GFT en een HHA-container € 538,41
Basispakket en één extra minicontainer € 1054,18 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.768,73 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 253,69

Rioolheffing gebruiker

Woning één persoon € 29,69
Woning meer personen € 34,68
Niet-woning van 1 tm 300m3 waterverbruik € 104,75
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 tm 50.000m3 waterverbruik per 300m3 of gedeelte daarvan € 114,76
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000m3 per 300m3 of gedeelte daarvan € 57,33

Toeristenbelasting

Per persoon per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast, woningen € 2,32
Per persoon per overnachting op kampeerterreinen € 0,99
Kampeerterrein vaste standplaats met 1 slaapplaats max. 7 maanden € 90,32
Kampeerterrein vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen max. 7 maanden € 194,18
Kampeerterrein vaste standplaats met >3 slaapplaatsen max. 7 maanden € 262,82
Kampeerterrein vaste standplaats met 1 slaapplaats 7 t/m 12 maanden € 110,31
Kampeerterrein vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen 7 t/m 12 maanden € 237,16
Kampeerterrein vaste standplaats met >3 slaapplaatsen 7 t/m 12 maanden € 320,99

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,093% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1083% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,0946% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 256,33
Meerdere personen € 366,31
Omwisseling container € 174,05

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 174,05

Grafonderhoudsrechten

Per gedenkteken € 122,24

Hondenbelasting

1e hond € 65,99
Voor iedere hond meer € 131,92
Geregistreerde kennel € 287,87

Reinigingsrecht

Basispakket (1 GFT- en 1 restafvalcontainer) € 513,26 excl. BTW
Basispakket en één extra minicontainer € 1.004,94 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.686,11 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 253,69

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning 1 t/m 300 m3 waterverbruik € 104,75
Niet-woning 301 t/m 600 m3 waterverbruik € 219,51
Niet-woning 601 t/m 900 m3 waterverbruik € 334,27
Niet-woning 901 t/m 1.200 m3 waterverbruik € 449,03
Niet-woning 1.201 t/m 1.500 m3 waterverbruik € 563,79
Niet-woning 1.501 t/m 1.800 m3 waterverbruik € 678,55
Niet-woning elk volgende 300 m3 of deel daarvan boven 1.800 m3 waterverbruik € 114,76
Niet-woning elk volgende 300 m3 of deel daarvan boven 50.000 m3 waterverbruik € 57,33
Woning één persoon € 29,69
Woning meer personen € 34,68
Woning één persoon: 301 t/m 600 m3 € 144,45
Woning één persoon: 601 t/m 900 m3 € 259,21
Woning één persoon: boven de 900 m3 voor elke volgende 300 m3 of gedeelte daarvan € 114,76

Toeristenbelasting

Per persoon per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast, woningen € 2,21
Per persoon per overnachting op kampeerterreinen € 0,94
Kampeerterrein vaste standplaats met 1 slaapplaats max. 7 maanden € 85,76
Kampeerterrein vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen max. 7 maanden € 184,38
Kampeerterrein vaste standplaats met >3 slaapplaatsen max. 7 maanden € 249,55
Kampeerterrein vaste standplaats met 1 slaapplaats 7 t/m 12 maanden € 104,73
Kampeerterrein vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen 7 t/m 12 maanden € 225,18
Kampeerterrein vaste standplaats met >3 slaapplaatsen 7 t/m 12 maanden € 304,78

Onroerende-zaakbelasting eigenaar

Woning 0,0993% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,1078% van de WOZ-waarde

Onroerende-zaakbelasting gebruiker

Niet-woning 0,0938% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Eén persoon € 247,47
Meerdere personen € 353,65

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 168,03

Grafonderhoudsrechten

Westvoorne gedenkteken € 120,43

Hondenbelasting

1e hond € 65,02
Voor iedere hond meer € 129,97
Geregistreerde kennel € 283,61

Reinigingsrecht

Basispakket van één GFT en een HHA-container € 505,67 excl. BTW
Basispakket en één extra minicontainer € 990,09 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.661,16 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 249,94

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning van 1 t/m 300 m3 waterverbruik € 103,20
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 t/m 50.000 m3 waterverbruik per 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,06
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000 m3 per 300 m3 of gedeelte daarvan € 56,48
Woning één persoon € 29,25
Woning meer personen € 34,17
Woning één persoon € 29,25
Woning meer personen € 34,17
Indien meer dan 300 m3 wordt afgevoerd, voor elke 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,06

Toeristenbelasting

Per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast, woningen € 2,18
Per overnachting op kampeerterreinen € 0,93
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik max 7 maanden € 84,84
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 182,41
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 246,89
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik 7 t/m 12 maanden € 103,62
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 222,78
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 301,53