Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

OZB eigenaar

Woning 0,09930% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,10780% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,09380% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 247,47
Meerdere personen € 353,65

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 168,03

Grafonderhoudsrechten

Westvoorne gedenkteken € 120,43

Hondenbelasting

1e hond € 65,02
Voor iedere hond meer € 129,97
Geregistreerde kennel € 283,61

Reinigingsrecht

Basispakket van een GFT en een HHA-container € 505,67 excl. BTW
Basispakket en een extra minicontainer € 990,09 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.661,16 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 249,94

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning van 1 t/m 300 m3 waterverbruik € 103,20
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 t/m 50.000 m3 waterverbruik per 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,06
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000 m3 per 300 m3 of gedeelte daarvan € 56,48
Woning een persoon € 29,25
Woning meer personen € 34,17
Woning een persoon € 29,25
Woning meer personen € 34,17
Indien meer dan 300 m3 wordt afgevoerd, voor elke 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,06

Toeristenbelasting

Per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast € 2,18
Per overnachting op kampeerterreinen € 0,93
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik max 7 maanden € 84,84
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 182,41
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 246,89
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik 7 t/m 12 maanden € 103,62
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 222,78
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 301,53

OZB eigenaar

Woning 0,09750% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,10590% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,09210% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 187,33
Meerdere personen € 267,71

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze mini-container € 133,44

Grafonderhoudsrechten

Westvoorne gedenkteken € 121,17

Hondenbelasting

1e hond € 63,87
Voor iedere hond meer € 127,67
Geregistreerde kennel € 278,60

Reinigingsrecht

Basispakket van een GFT en een HHA-container € 398,35 excl. BTW
Basispakket en een extra minicontainer € 779,97 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.308,62 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 249,94

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning van 1 t/m 300 m3 waterverbruik € 103,20
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 t/m 50.000 m3 waterverbruik per 300 m3 of gedeelte daarvan € 113,06
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000 m3 per 300 m3 of gedeelte daarvan € 56,48
Woning een persoon € 93,47
Woning meer personen € 103,20
Woning een persoon € 93,47
Woning meer personen € 103,20
Indien meer dan 300 m³ wordt afgevoerd, voor elke 300 m³ of gedeelte daarvan € 113,06

Toeristenbelasting

Per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast € 2,14
Per overnachting op kampeerterreinen € 0,91
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik max 7 maanden € 83,02
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 178,49
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 241,59
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik 7 t/m 12 maanden € 101,39
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 217,99
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 295,05

OZB eigenaar

Woning 0,09620% van de WOZ-waarde
Niet-woning 0,09620% van de WOZ-waarde

OZB gebruiker

Niet-woning 0,08370% van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Een persoon € 178,58
Meerdere personen € 255,21

Afvalstoffenheffing extra containers

Extra grijze of groene mini-container € 127,61

Hondenbelasting

1e hond € 62,99
Voor iedere hond meer € 125,91
Geregistreerde kennel € 274,74

Reinigingsrecht

Basispakket van een GFT en een HHA-container € 379,74 excl. BTW
Basispakket en een extra minicontainer € 760,52 excl. BTW
Basispakket en twee extra minicontainers € 1.247,49 excl. BTW

Rioolheffing eigenaar

Eigenaar € 246,49

Rioolheffing gebruiker

Niet-woning van 1 t/m 300 m3 waterverbruik € 101,78
Niet-woning het deel van het waterverbruik tussen 301 t/m 50.000 m3 waterverbruik per 300 m3 of gedeelte daarvan € 111,50
Niet-woning het deel van het waterverbruik boven 50.000 m3 per 300m³ of gedeelte daarvan € 55,70
Woning een persoon € 92,18
Woning meer personen € 101,78
Woning een persoon € 92,18
Woning meer personen € 101,78
Indien meer dan 300 m³ wordt afgevoerd, voor elke 300 m³ of gedeelte daarvan € 111,50

Toeristenbelasting

Per overnachting in hotels, pensions, Bed en Breakfast € 2,08
Per overnachting op kampeerterreinen € 0,88
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik max 7 maanden € 80,28
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 172,60
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik max 7 maanden € 233,62
Forfait vaste standplaats met 1 slaapplaats gebruik 7 t/m 12 maanden € 98,04
Forfait vaste standplaats met 2/3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 210,80
Forfait vaste standplaats met >3 slaapplaatsen gebruik 7 t/m 12 maanden € 285,32