Automatische incasso

Het is mogelijk om het aanslagbedrag van de gemeentelijke- en de waterschapsbelastingen via automatische incasso te betalen. SVHW incasseert dan in minimaal zeven en maximaal tien termijnen het totale aanslagbedrag van uw rekening. Het is niet mogelijk om de aanslagen in één keer te laten incasseren.

Toelichting betalen in termijnen

Geef uw machtiging automatische incasso uiterlijk vóór de vervaldatum van de aanslag af, anders is de automatische incasso pas op een volgende belastingaanslag van toepassing. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum waarop u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats.

Wilt u automatische incasso aanvragen?

Logt u hiervoor in op Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.

Voor het inloggen op Mijn SVHW heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u een DigiD aanvragen via www.digid.nl/aanvragen. Bent u niet in de mogelijkheid een DigiD aan te vragen dan kunt u het formulier automatische incasso downloaden.

Een verstrekte machtiging geldt tot wederopzegging, u hoeft dus niet elk jaar opnieuw een machtiging automatische incasso af te geven.

Veelgestelde vragen

 • Gaat de automatische incasso door als ik bezwaar indien voor mijn WOZ-waarde?
  Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarde en u maakt gebruik van automatische incasso, dan “loopt” de maandelijkse incasso van het verschuldigde bedrag van uw aanslag door. De reden is dat SVHW voor het einde van het de incassoperiode op uw bezwaarschrift beslist. Loopt de automatische incasso niet “door”, dan bestaat de kans dat u na de beslissing op uw bezwaarschrift wordt geconfronteerd met hoge maandelijkse lasten.
 • Wanneer zet SVHW uw automatische incasso stop?
  U ontvangt schriftelijk bericht wanneer er in een maand geen incasso van uw IBAN mogelijk was of wanneer het geïncasseerde bedrag in uw opdracht is teruggeboekt. Ook bij een tweede mislukte incasso ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Bij een derde mislukte incasso stopt SVHW de automatische incasso zonder verdere berichtgeving. In dat geval moet u zelf per omgaande het openstaande bedrag betalen (artikel 12 van het incassoreglement).  
 • Wat gebeurt er wanneer een maandelijkse incasso mislukt?
  U ontvangt schriftelijk bericht wanneer er in een maand geen incasso van uw IBAN mogelijk was of wanneer het geïncasseerde bedrag in uw opdracht is teruggeboekt. Ook bij een tweede mislukte incasso ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Bij een derde mislukte incasso stopt SVHW de automatische incasso zonder verdere berichtgeving. In dat geval moet u zelf per omgaande het openstaande bedrag betalen.  
 • Wanneer int SVHW de bedragen voor automatische incasso?
  De maandelijkse incasso vindt plaats op de laatste werkdag van elke maand.   Toelichting betalen in termijnen Geef uw machtiging automatische incasso uiterlijk vóór de vervaldatum van de aanslag af, anders is de automatische incasso pas op een volgende belastingaanslag van toepassing. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats. Het is niet mogelijk om de aanslagen in één keer te laten incasseren.
 • Hoe wijzig ik mijn IBAN voor de automatische incasso?
  U wijzigt een IBAN van de automatische incasso via Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.
 • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten?
  Logt u hiervoor in op Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.
 • Op welke belastingen is de automatische incasso van toepassing?
  De machtiging voor automatische incasso geldt voor zowel de gemeentelijke- als de waterschapsheffingen die SVHW oplegt. De automatische incasso geldt niet voor de aanslagen die door gemeenten of waterschap zijn uitgesloten van automatische incasso. Het is niet mogelijk een keuze te maken om bepaalde aanslagen buiten de incasso te laten vallen.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten