Automatische incasso

U kunt uw aanslagbedrag van de lokale belastingen via automatische incasso betalen. Het totale aanslagbedrag incasseert SVHW dan in minimaal zeven en maximaal tien termijnen van uw rekening. Het is niet mogelijk om het aanslagbedrag in één keer te laten incasseren.

Wanneer moet ik mijn machtiging indienen?

Geef uw machtiging automatische incasso uiterlijk vóór de vervaldatum van de aanslag af, anders is de automatische incasso pas op een volgende belastingaanslag van toepassing.

Toelichting betalen in termijnen

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat u de machtiging voor automatische incasso afgeeft.

Geeft u de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats.

Automatische incasso aanvragen?

Logt u hiervoor in op Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.
Het is ook mogelijk telefonisch een machtigingsformulier aan te vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Kies voor optie één, toets uw subjectnummer in en sluit af met een # (hekje).

Een machtiging automatische incasso geldt tot wederopzegging. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw een machtiging automatische incasso af te geven.

Veelgestelde vragen

 • Gaat de automatische incasso door als ik bezwaar indien voor mijn WOZ-waarde?

  Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarde en u maakt gebruik van automatische incasso, dan “loopt” de maandelijkse incasso van het verschuldigde bedrag van uw aanslag door.

  De reden is dat SVHW voor het einde van het de incassoperiode op uw bezwaarschrift beslist.
  Loopt de automatische incasso niet “door”, dan bestaat de kans dat u na de beslissing op uw bezwaarschrift wordt geconfronteerd met hoge maandelijkse lasten.

 • Wanneer zet SVHW uw automatische incasso stop?

  U ontvangt schriftelijk bericht wanneer er in een maand geen incasso van uw IBAN mogelijk was of wanneer het geïncasseerde bedrag in uw opdracht is teruggeboekt. Ook bij een tweede mislukte incasso ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Bij een derde mislukte incasso stopt SVHW de automatische incasso zonder verdere berichtgeving. In dat geval moet u zelf direct het openstaande bedrag betalen (artikel 12 van het incassoreglement).

   

 • Wat gebeurt er wanneer een maandelijkse incasso mislukt?

  U ontvangt schriftelijk bericht wanneer er in een maand geen incasso van uw IBAN mogelijk was of wanneer het geïncasseerde bedrag in uw opdracht is teruggeboekt. Ook bij een tweede mislukte incasso ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Bij een derde mislukte incasso stopt SVHW de automatische incasso zonder verdere berichtgeving. In dat geval moet u zelf direct het openstaande bedrag betalen.

   

 • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten?

  Logt u hiervoor in op Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.

 • Wanneer int SVHW de bedragen voor automatische incasso?

  De maandelijkse incasso vindt plaats op de laatste werkdag van elke maand.

  • 31 maart 2020
  • 30 april 2020
  • 29 mei 2020
  • 30 juni 2020
  • 31 juli 2020
  • 31 augustus 2020
  • 30 september 2020
  • 30 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020
 • Op welke belastingen is automatische incasso NIET van toepassing?

  De volgende belastingen over 2020 komen niet in aanmerking voor automatische incasso:

  • BIZ van Barendrecht, Binnenmaas, Goeree-Overflakkee, Korendijk, Oud-Beijerland
  • Precario belasting van Cromstrijen, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen
  • Toeristenbelasting van Goeree-Overflakkee
  • Baatbelasting van Cromstrijen
 • Wat is DigiD?

  DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid.

  Kijk voor meer informatie over DigiD op https://www.digid.nl/

   

 • Hoe wijzig ik mijn IBAN voor de automatische incasso?

  U wijzigt een IBAN van de automatische incasso via Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten