Uitstel van betaling

Automatische incasso

Heeft u moeite om de aanslag voor de vervaldatum te betalen, dan kunt u gebruik maken van automatische incasso. U kunt dan het verschuldigde bedrag in maximaal tien termijnen voldoen. Zorg er wel voor dat u de machtiging voor automatische incasso verstrekt voor de vervaldatum van de aanslag.

Uitstel van betaling in verband met bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift wordt tevens beschouwd als een verzoek om uitstel van betaling. Een afzonderlijk verzoek om uitstel is niet nodig. SVHW verleent uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt tot het moment waarop er op uw bezwaarschrift wordt beslist.

Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt moet u wel voor de vervaldatum betalen.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarde en maakt u gebruik van automatische incasso? Dan “loopt” de maandelijkse incasso door om te voorkomen dat er na uitspraak op uw bezwaarschrift hogere termijnbedragen worden geïnd. SVHW beslist voor het einde van de incassoperiode over uw bezwaarschrift.

Geen betalingsuitstel bij beroepschrift

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift en dient u een beroepschrift in bij de Rechtbank? Dan krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. De betalingsverplichting schort dus niet automatisch op. U kunt wel om uitstel van betaling vragen vanwege het door u ingediende beroepschrift. Hierna kan SVHW uitstel van betaling verlenen voor het bestreden bedrag van de aanslag.

Betalingsregeling

SVHW treft geen betalingsregelingen omdat:

  • de betalingstermijn van de aanslag al is verlengd van zes weken naar drie maanden na dagtekening;
  • u voor de vervaldatum de mogelijkheid heeft om in termijnen te betalen;
  • u gebruik kunt maken van een gespreide betaling (automatische incasso).

Veelgestelde vragen

  • Gaat de automatische incasso door als ik bezwaar indien voor mijn WOZ-waarde?

    Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de vastgestelde WOZ-waarde en u maakt gebruik van automatische incasso, dan “loopt” de maandelijkse incasso van het verschuldigde bedrag van uw aanslag door.

    De reden is dat SVHW voor het einde van het de incassoperiode op uw bezwaarschrift beslist.
    Loopt de automatische incasso niet “door”, dan bestaat de kans dat u na de beslissing op uw bezwaarschrift wordt geconfronteerd met hoge maandelijkse lasten.

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten