Ga direct naar content
Aanslag lokale belastingen in uw (digitale) brievenbus
Meer informatie
Zoeken
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

Opbouw aanslagbiljet

Briefkenmerk: 10140

Op het aanslagbiljet vindt u de volgende informatie:

 • Subjectnummer:
  Dit is het unieke nummer, waarmee u bij SVHW bent geregistreerd.
 • Aanslagnummer:
  Dit is het nummer van het aanslagbiljet dat u heeft ontvangen.
 • Dagtekening:                          
  De dagtekening is het aanknopingspunt voor verschillende termijnen, zoals bijvoorbeeld de bezwaartermijn.
 • Vervaldatum:
  Dit is de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt. Betaalt u voor de vervaldatum, anders kan SVHW invorderingsmaatregelen nemen. Deze brengen extra kosten met zich mee.
 • Totaal bedrag:
  Dit is het bedrag van alle lokale belastingen samen.
 • Soort belasting:
  Hier leest u welke belastingen u betaalt.
 • Periode:Er zijn tijdvak- en tijdstipbelastingen:
  Een tijdvakbelasting betaalt u voor het deel van het jaar dat u bijvoorbeeld ergens woonde.Een
  tijdstipbelasting betaalt u voor het hele jaar, als u op 1 januari eigenaar/gebruiker bent.
 • Heffingsmaatstaf:
  Hier vindt u de getallen waarop de aanslag is gebaseerd, bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning of de hoeveelheid grond die u bezit. Voor de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing geldt als heffingsmaatstaf de vervuilingswaarde. De vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.). Alle meerpersoonshuishoudens (twee of meer personen) krijgen een aanslag van 3 v.e.. Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.
 • Omschrijving:
  Hier staat voor welk object de belasting geldt, bijvoorbeeld het adres van uw woning of de kadastrale gegevens van uw grond.
 • Tarief:
  In deze kolom staat het tarief dat u betaalt voor een bepaalde belasting.
 • Bedrag:
  Hier leest u wat het bedrag is dat u voor een bepaalde belasting betaalt.