Ga direct naar content
Bouw jij mee aan het belastingkantoor van de toekomst?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Foto’s van interieur bij de belastingplichtigen

Gemeenten en belastingsamenwerkingen (ook SVHW) vragen regelmatig aan inwoners om foto’s van hun interieur door te sturen. Recent verschenen in de media berichten met vragen over de privacy.

Waarom vraagt SVHW om foto’s van mijn interieur?

  1. Als toelichting op een WOZ-bezwaar.
    Inwoners die het niet eens zijn met de WOZ-waarde maken bezwaar. Veelal gaat het bezwaar over bouwkundige gebreken of dat het onderhoud, de kwaliteit of voorzieningen slecht zijn. SVHW vraagt dan het bezwaar te onderbouwen met foto’s. Dit gaat via een app met beveiligde verbinding. Deze app is niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Wanneer men bezwaar maakt via een no cure no pay (NCNP) bureau, dan vraagt SVHW het NCNP bureau om foto’s via deze app door te sturen.
    Vaak voegen bezwaarmakers al foto’s toe bij hun bezwaarschrift. Zijn deze voldoende om het bezwaar te behandelen, dan worden er geen foto’s meer opgevraagd.
  2. Voor het analyseren van verkooptransacties.
    SVHW analyseert en gebruikt verkooptransacties om de WOZ-waarde te onderbouwen. Deze onderbouwingen komen in de taxatieverslagen te staan. Om de analyse goed uit te voeren en de koopsom te kunnen beoordelen, verzendt SVHW een koopinlichtingenformulier met vragen over de gegevens van de woning en de verkooptransactie. In dit formulier vragen wij ook om foto’s uit de tijd van de verkoop. Zo kunnen we de invloed van het onderhoud, de kwaliteit en de voorzieningen meewegen in de koopsom.

SVHW gaat zorgvuldig om met de opgevraagde foto’s.
Het gaat alleen om kenmerken van de woning (objectgegevens). De foto’s worden beoordeeld door medewerkers objectbeheer en taxateurs in dienst van SVHW. De foto’s deelt SVHW niet met derden. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring op onze website.