Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw inkomstengrens wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw inkomstengrens en hoe lager de woonkosten. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Wie zijn kostendelers?

Alle in één huis wonende personen van 21 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Uitzonderingen
Geen kostendelers zijn:

 • Inwonende personen vanaf 21 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
 • Kamerhuurders.

Kostendelers en huur

Als er sprake is van kostendelers, dan moeten we de aftrekbare woonlasten delen door het aantal kostendelers. Is er sprake van de categorie ‘echtgenoten/samenwonend’, dan wordt de uitkomst verdubbeld.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

  Kijk hier voor de normen per 1 juli 2020.

  Bij de uitgaven van de huur of hypotheek en de premie zorgverzekering moet u normbedragen in mindering brengen.

  Leefsituatie Normbedrag         
  Echtgenoten beide ≥ 21 jaar tot AOW–gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) € 1.512,90
  Echtgenoten beide AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.628,42
  Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner ≥ 21 jaar maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.617,65
  Alleenstaande/Alleenstaande ouder ≥ 21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.059,03
  Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.195,03
    
  Voor Altena, Lansingerland en Westvoorne gelden de volgende normbedragen Normbedrag
  Echtgenoten beide AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.711,76
  Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner ≥ 21 jaar maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.700,99
  Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.253,38
    
  Normbedragen voor de huur en premie zorgverzekering
     Normbedrag         
  Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken
  Eén- en meerpersoonshuishouden €  215,71
  Eénpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €  212,08
  Meerpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €  213,89
  Maximale rekenhuur/hypotheek per maand €  737,14
    
  Normpremie ziektekostenverzekering
  Alleenstaande / alleenstaande ouder €   33,00
  Gehuwd of samenwonend €   74,00
    
  Gezinssituatie 1 persoon
  Gehuwd/samenwonend
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.059,03
  Alleenstaande AOW € 1.195,03
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x
    
  Gezinssituatie 2 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.512,90
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 756,45
  Alleenstaande AOW € 597,52
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.628,42
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.617,65
    
  Gezinssituatie 3 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.311,08
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 655,54
  Alleenstaande AOW € 517,81
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.411,19
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.401,86
    
  Gezinssituatie 4 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.210,32
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 605,16
  Alleenstaande AOW € 478,01
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.302,74
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.294,12
    
  Gezinssituatie 5 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.149,80
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 574,90
  Alleenstaande AOW € 454,11
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.237,60
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.229,41
    
  Gezinssituatie 6 personen
  Gehuwd/samenwonend € 1.109,56
  Alleenstaande/alleenstaande ouder € 554,78
  Alleenstaande AOW € 438,22
  Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.194,28
  Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.186,38
    

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten