Kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2018 moeten wij, door een wetswijziging, bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding rekening houden met het aantal personen vanaf 21 jaar die een woning delen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Hoe meer personen vanaf 21 jaar in een woning wonen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm wordt voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Hierdoor kan het zijn dat u vanaf 2018 niet meer, of nog maar gedeeltelijk, in aanmerking komt voor kwijtschelding, terwijl u andere jaren wel (gedeeltelijk) kwijtschelding kreeg.

Wat zijn kostendelers?

Onder een kostendeler wordt verstaan:

Alle in één huis wonende personen van 21 jaar of ouder. Dit kunnen ook kinderen zijn met eigen loon of uitkering. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden. Inwonende personen ouder dan 21 jaar worden niet meegeteld als kostendeler wanneer zij recht hebben op studiefinanciering (DUO of BBL). Ook kamerhuurders tellen niet mee als kostendeler.

Gevolgen van de kostendelersnorm

Voorheen gold voor een echtpaar met inwonende werkende kinderen ouder dan 21 jaar een kwijtscheldingsnorm voor echtgenoten/samenwonend. Door de invoering van de kostendelersnorm zal dit vanaf januari 2018 lager uitvallen. Het inkomen van de inwonende kinderen wordt niet meegeteld maar de kinderen tellen wel mee voor de bepaling van het aantal kostendelers omdat zij kunnen bijdragen in de kosten van bestaan. Hoe meer kostendelers, hoe lager het percentage van de volledige kwijtscheldingsnorm.

Berekening betalingscapaciteit

Bij de berekening van het inkomen wordt het inkomen van inwonende personen in de 1e graad (ouder of kind ouder dan 21 jaar) niet meegeteld.
Om te kunnen bepalen of kinderen meetellen als kostendeler willen wij wel weten wat voor soort inkomen het kind heeft. Is dit inkomen via DUO of BBL dan tellen kinderen niet mee als kostendeler.
Is dit inkomen uit arbeid of een uitkering dan tellen kinderen wel mee als kostendeler. De hoogte van het inkomen is niet van belang. Inwonende ouders tellen altijd mee als kostendeler.

Kostendelers en huur

Als er sprake is van kostendelers dan moeten we de aftrekbare woonlasten delen door het aantal kostendelers. Is er sprake van de categorie ‘echtgenoten/samenwonend’ dan wordt dit nog maal 2 gedaan.

Categorie: Normbedrag
Echtgenoten/samenwonend, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.465,07
Echtgenoten/samenwonend, beiden de pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.584,20
Echtgenoten/samenwonend, waarvan één de pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.573,83
Aantal personen vanaf 21 jaar in dezelfde woning Percentage van het normbedrag
1 70
2 50
3 43,33
4 40
5 38

Voor meer informatie: normbedragen kwijtschelding per 1 januari 2019

Voor een alleenstaande/alleenstaande ouder zonder kostendeler (1 persoon) wordt 70% van het normbedrag voor echtgenoten/samenwonend (70% van 1.465,07 = 1.025,55 euro) berekend.

Bent u en/of uw partner ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan berekenen wij bovenstaande percentages over de bedragen uit de categorie ‘echtgenoten/samenwonend, beiden de pensioengerechtigde leeftijd of hoger’ (€ 1.584,20) of ‘echtgenoten/samenwonend, waarvan één de pensioengerechtigde leeftijd of ouder’ (€ 1.573,83).

Veelgestelde vragen

 • Voorbeeld 1

  U woont met één van uw ouders in één huis. Deze ouder is uw bloedverwant in de 1e graad. De norm (categorie) voor kwijtschelding is ‘alleenstaande’. Wij vragen alleen uw financiële gegevens op.

  Er is sprake van een kostendelersnorm (2 personen), namelijk u en uw ouder. De kwijtscheldingsnorm voor u is 50% van € 1.465,07 = € 732,54.

  Huur = € 610
  Toeslag = € 150 -/-
  Norm = € 211 -/-
  Aftrekbare woonlasten = € 249

  Aftrekbare woonlasten: delen door 2 (2 personen) = € 124,50

  Woont u met beide ouders in één huis dan is er sprake van de kostendelersnorm voor 3 personen. De kwijtscheldingsnorm voor u is 43,33% van € 1.465,07 = € 634,81.
  De aftrekbare woonlasten deelt u dan door 3 (3 personen).

   

 • Voorbeeld 2

  U woont met uw partner en twee kinderen, één van 16 jaar zonder inkomen en één van 22 jaar met inkomen (geen DUO/BBL) in één huis. De norm (categorie) voor kwijtschelding is ‘echtgenoten’. Wij vragen alleen financiële gegevens van u en uw partner op. Van uw kinderen vragen wij alleen het soort inkomen op, niet de hoogte van het inkomen.

  Er is sprake van een kostendelersnorm (3 personen), namelijk u, uw partner en uw kind van 22 jaar. De kwijtscheldingsnorm voor u is 43,33% van € 1.465,07 = € 634,81. Dit moet maal 2 omdat u in de categorie ‘echtgenoten’ valt (dit zijn u en uw partner) = € 1.269,62.

  Huur = € 610
  Toeslag = € 150 -/-
  Norm = € 211 -/-
  Aftrekbare woonlasten = € 249

  Aftrek woonlasten: delen door 3 (3 personen) = € 83

  Dit moet maal 2 omdat u in de categorie ‘echtgenoten’ valt = € 166

 • Voorbeeld 3

  U woont samen met uw zus en uw kind van 26 met inkomen (geen DUO/BBL) in één huis. De norm (categorie) voor kwijtschelding is ‘echtgenoten’ omdat u met uw zus een gezamenlijke huishouding voert. Wij vragen alleen financiële gegevens van u en uw zus op. Van uw kind vragen wij alleen het soort inkomen op, niet de hoogte van het inkomen.

  Er is sprake van een kostendelersnorm (3 personen), namelijk u, uw zus en uw kind. De kwijtscheldingsnorm voor u is 43,33% van € 1.465,07 = € 634,81. Dit moet maal 2 omdat u in de categorie ‘echtgenoten’ valt (dit zijn u en uw zus) = € 1.269,62.

  Huur = € 610
  Toeslag = € 150 -/-
  Norm = € 211 -/-
  Aftrekbare woonlasten = € 249

  Aftrek woonlasten: delen door 3 (3 personen) = € 83

  Dit moet maal 2 omdat u in de categorie ‘echtgenoten’ valt = € 166

 • Voorbeeld 4

  U woont met uw drie kinderen in één huis. Uw kinderen zijn allemaal boven de 21 jaar en hebben allemaal inkomen uit werk (geen DUO/BBL). De norm (categorie) voor kwijtschelding is ‘alleenstaande’ omdat uw kinderen bloedverwanten in de 1e graad zijn. Wij vragen alleen uw financiële gegevens op. Van uw kinderen vragen wij alleen het soort inkomen op, niet de hoogte van het inkomen.

  Er is sprake van een kostendelersnorm (4 personen), namelijk u en uw drie kinderen. De kwijtscheldingsnorm voor u is 40% van € 1.465,07 = € 586,03.

  Huur = € 610
  Toeslag = € 150 -/-
  Norm = € 211 -/-
  Aftrekbare woonlasten = € 249

  Aftrek woonlasten: delen door 4 (4 personen) = € 62,25