Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw inkomstengrens wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw inkomstengrens en hoe lager de woonkosten. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Wie zijn kostendelers?

Alle in één huis wonende personen van 21 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Uitzonderingen
Geen kostendelers zijn:

 • Inwonende personen vanaf 21 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
 • Kamerhuurders.

Kostendelers en huur

Als er sprake is van kostendelers, dan moeten we de aftrekbare woonlasten delen door het aantal kostendelers. Is er sprake van de categorie ‘echtgenoten/samenwonend’, dan wordt de uitkomst verdubbeld.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

  Kijk hier voor de normen per 1 juli 2019.

  Leefsituatie Normbedrag         
  Alleenstaande, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.030,41
  Alleenstaande pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.164,40
  Alleenstaande ouder, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.030,41
  Alleenstaande ouder pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.164,40
  Echtgenoten/Samenwonenden beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.465,07
  Echtgenoten/Samenwonenden beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.592,24
  Echtgenoten/Samenwonenden één van beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder * € 1.581,87
  Voor de gemeente Lansingerland gelden de volgende normbedragen Normbedrag
  * Alleenstaande ouder pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.210,77
  * Echtgenoten/Samenwonenden beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.658,78
  * Echtgenoten/Samenwonenden één van beiden pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.648,41

   

  Bij de uitgaven van de huur of hypotheek en de premie zorgverzekering moet u normbedragen in mindering brengen.

  Normbedragen voor de huur en premie zorgverzekering
     Normbedrag         
  Minimumbedrag netto huurlasten (normhuur)
  Eén- en meerpersoonshuishouden €    211,68
  Eénpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €    209,86
  Meerpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €    208,05
  Maximale rekenhuur/hypotheek per maand €    720,42
  Normpremie ziektekostenverzekering
  Alleenstaande / alleenstaande ouder €      35,00
  Gehuwd of samenwonend €      75,00

   

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten