Ga direct naar content
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Aanslag lokale belastingen binnenkort in de (digitale) brievenbus

6 FEBRUARI 2024

In februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeente- en waterschapsbelastingen: de lokale belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox van MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag namens uw gemeente en/of waterschap Hollandse Delta van SVHW.

SVHW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen een aanslagbiljet krijgt en betaalt. We zetten zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar betaalt. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Nieuw aanslagbiljet

Dit jaar is het aanslagbiljet aangepast: het te betalen bedrag is duidelijk zichtbaar en de uitleg over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken, is beter leesbaar gemaakt.

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals onroerende zaakbelasting, rioolheffing of afvalstoffenheffing. Op deze website leest u wat de belastingsoort inhoudt en vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Ook ziet u de nieuwe WOZ-waarde

De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden gebruiken. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook.

Wist u dat er nog geen daling in de WOZ-waarde zit?

In het najaar van 2022 daalden de woningprijzen, maar niet genoeg voor een lagere WOZ-waarde op
1 januari 2023 (de waardepeildatum). Gemeenten proberen rekening te houden met een stijging van de WOZ-waarde. Dit doen ze door bijvoorbeeld het belastingtarief te verlagen.

Meer weten over de WOZ?

Kijk op svhw.nl/woz.