Ga direct naar content
Nog geen antwoord op uw aanvraag Kwijtschelding?
Meer informatie
Zoekscherm sluiten

Zoeken op SVHW.nl

(Type drie letters of meer)

Waterschapsbelasting eigenaren binnenkort op de mat

16 MEI 2024

Eind mei verstuurt SVHW voor waterschap Hollandse Delta de aanslagen watersysteemheffing- en/of wegenheffing eigenaren 2023 in de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht.

Waar betaalt u voor?

Met de watersysteemheffing houdt het waterschap het water in sloten en singels schoon en op peil en wordt het onderhoud van de dijken betaald. Ook betaalt het waterschap hiervan de maatregelen om wateroverlast of verdroging te voorkomen. De wegenheffing wordt ingezet voor de wegen die door het waterschap onderhouden worden. Dit zijn de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. Op het eiland van Dordrecht heeft het waterschap geen wegentaak.

Automatisch verminderen bij verlaagde WOZ-waarde

De gemeenten geven aan SVHW door wanneer zij de WOZ-waarde hebben verlaagd. SVHW verlaagt dan automatisch de watersysteemheffing- en/of de wegenheffing eigenaren. Als eigenaar hoeft u dus geen bezwaar te maken wanneer de WOZ-waarde is verlaagd. U ontvangt een brief met uitleg over de vermindering. Wanneer er al is betaald, stort SVHW het teveel betaalde bedrag terug.

Kijk voor meer uitleg over het werk van het waterschap, de begroting 2024 en de waterschapsbelasting op www.wshd.nlĀ of op overzicht belastingen.