Automatische incasso

Betalingsmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen (ZZP-ers) vanwege Coronavirus

18 mrt 2020

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageert u in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag.
Lees meer…


Automatische incasso

11 dec 2015

U kunt uw aanslagbedrag van de lokale belastingen via automatische incasso betalen. Het totale aanslagbedrag incasseert SVHW dan in minimaal zeven en maximaal tien termijnen van uw rekening. Het is niet mogelijk om het aanslagbedrag in één keer te laten incasseren.

Wanneer moet ik mijn machtiging indienen?

Geef uw machtiging automatische incasso uiterlijk vóór de vervaldatum van de aanslag af, anders is de automatische incasso pas op een volgende belastingaanslag van toepassing.

Toelichting betalen in termijnen

Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum dat u de machtiging voor automatische incasso afgeeft.

Geeft u de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na dagtekening van de aanslag af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats.

Automatische incasso aanvragen?

Logt u hiervoor in op Mijn SVHW. Ga naar ‘Zelf regelen’ en klik op ‘Voorkeursinstellingen wijzigen’.
Het is ook mogelijk telefonisch een machtigingsformulier aan te vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Kies voor optie één, toets uw subjectnummer in en sluit af met een # (hekje).

Een machtiging automatische incasso geldt tot wederopzegging. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw een machtiging automatische incasso af te geven.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten