Baatbelasting

Baatbelasting

11 dec 2015

Gemeenten kunnen baatbelasting opleggen aan de eigenaar van een onroerende zaak als deze voordeel heeft bij voorzieningen die door of met medewerking van het gemeentebestuur zijn aangebracht. Hierbij moet u denken aan een riool in het buitengebied of nieuwe voorzieningen in een winkelcentrum


Overzicht Lokale Belastingen

11 dec 2015

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende bepalingen en tarieven. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw pand een woning of een niet-woning is.Ook als u niet in een deelnemende gemeente woont of uw bedrijf is er niet gevestigd, is het mogelijk dat u een aanslagbiljet krijgt van SVHW. SVHW verzorgt namelijk ook de waterschapsbelastingen voor waterschap Hollandse Delta.

Hieronder vindt u een overzicht van alle belastingen die SVHW int. Kijk op uw aanslagbiljet welke belastingen voor u van toepassing zijn.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten