Bankrekening wijzigen

Wijziging rekeningnummer

18 dec 2015

U kunt uw rekeningnummer wijzigen via Mijn SVHW of schriftelijk. Wilt u uw rekeningnummer schriftelijk wijzigen, vermeldt u dan tenminste de volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw Burgerservicenummer (BSN)
  • uw subjectnummer (deze staat vermeld op uw aanslag)
  • het oude en nieuwe rekeningnummer
  • uw handtekening

Per subjectnummer kunt u één rekeningnummer opgeven. Dit gebruikt SVHW voor eventuele automatische afschrijvingen en terugbetalingen.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten