Bedrijven Investering Zone

BIZ (Bedrijven Investering Zone)

11 dec 2015

De BIZ-bijdrage is een belasting voor de eigenaren en of gebruikers van een bedrijfspand dat binnen een bedrijven investering zone (BIZ) staat. De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de zone betalen er aan mee. Het tarief van de BIZ-bijdrage kan gebaseerd zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van het bedrijfspand of op een vast bedrag. De situatie op 1 januari van het kalenderjaar bepaalt wie de aanslag krijgt.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten