Bezwaartermijn

Bezwaartermijn

18 dec 2015

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij SVHW.

Niet-ontvankelijk

Als u uw bezwaarschrift na de termijn van zes weken indient, wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele wettelijke voorschriften voldoet. SVHW neemt het bezwaarschrift dan nog wel ambtshalve in behandeling. Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een ambtshalve besluit.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten