Forensenbelasting

Kan de notaris de forensenbelasting bij verkoop verrekenen met de nieuwe eigenaar?

21 jun 2018

Dit is niet mogelijk omdat het een gebruikersbelasting betreft. De notaris mag alleen opgelegde eigenarenbelastingen verrekenen met de nieuwe eigenaar.


Heb ik recht op vermindering van de aanslag forensenbelasting bij verkoop van de woonruimte?

21 jun 2018

De forensenbelasting is een vast bedrag voor iedereen die meer dan 90 dagen per kalenderjaar een woonruimte ter beschikking heeft gehad.

Verkoopt u de woonruimte in de loop van het kalenderjaar, maar stond deze het betreffende kalenderjaar meer dan 90 dagen tot uw beschikking? Dan bent u het volledige aanslagbedrag verschuldigd.

 


Wat moet ik doen als de woonruimte niet meer voor eigen gebruik beschikbaar is?

21 jun 2018

Is de woonruimte niet langer voor eigen gebruik beschikbaar of is de periode van beschikbaar zijn in het betreffende kalenderjaar minder dan 90 dagen? Dan dient u bezwaar in tegen de opgelegde forensenbelasting. Ga hiervoor naar ‘Mijn SVHW’


Ik gebruik de woonruimte minder dan 90 dagen per jaar. Moet ik dan toch forensenbelasting betalen?

21 jun 2018

Hoeveel dagen u de woonruimte precies gebruikt, maakt voor de forensenbelasting niet uit. Bepalend is het aantal dagen per kalenderjaar dat de woonruimte beschikbaar is voor eigen gebruik.


Wie betaalt forensenbelasting?

21 jun 2018

U betaalt forensenbelasting wanneer u een gemeubileerde woonruimte tot uw beschikking heeft en niet staat ingeschreven in dezelfde gemeente.


Forensenbelasting

11 dec 2015

Personen die niet staan ingeschreven in de gemeente en meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woonruimte tot hun beschikking hebben, betalen forensenbelasting. Het tarief kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van de WOZ-waarde.

SVHW heft en int de forensenbelasting voor de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Nieuwkoop.


Overzicht Lokale Belastingen

11 dec 2015

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende bepalingen en tarieven. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw pand een woning of een niet-woning is.Ook als u niet in een deelnemende gemeente woont of uw bedrijf is er niet gevestigd, is het mogelijk dat u een aanslagbiljet krijgt van SVHW. SVHW verzorgt namelijk ook de waterschapsbelastingen voor waterschap Hollandse Delta.

Hieronder vindt u een overzicht van alle belastingen die SVHW int. Kijk op uw aanslagbiljet welke belastingen voor u van toepassing zijn.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten