Geld terug

Geld terug

11 dec 2015

Vermindering aanslag

Heeft u uw belastingaanslag betaald, maar heeft u door een wijziging in uw situatie recht op vermindering van deze aanslag? Dan verrekent SVHW dit met nog openstaande aanslagen waarvan de vervaldatum al is verstreken. Staan er geen aanslagen meer open, dan betaalt SVHW binnen 14 dagen geld aan u terug.

Betaalt u via automatische incasso, dan betaalt SVHW pas na 60 dagen terug nadat de incasso heeft plaatsgevonden. U heeft namelijk het recht om een geïncasseerd bedrag via automatische incasso zelf binnen 60 dagen terug te boeken (storneren).

NB: Bij bepaalde lokale belastingen, zoals de OZB, de watersysteem- en wegenheffing, betaalt u voor het hele jaar. Voor deze belastingen krijgt u geen vermindering en loopt de automatische incasso door, ook al bent u bijvoorbeeld verhuisd.

Te veel betaald

Het kan gebeuren dat u te veel of dubbel heeft betaald. Als uit de betalingskenmerken duidelijk blijkt dat het om een dubbele betaling gaat, stort SVHW de tweede betaling binnen 14 dagen na ontvangst terug op de rekening waarvan deze betaling afkomt.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten