Medisch Afval

Reductieregeling medisch afval

19 mrt 2018

Woont u in de gemeente Altena, Hoeksche Waard of Krimpenerwaard en heeft u te maken met medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u gebruik maken van een reductieregeling. Hiermee voorkomt u een hogere aanslag afvalstoffenheffing.

 

Geen medische bevestiging?

Heeft u geen medische bevestiging van uw huisarts of medisch specialist? Dan geeft u aanvullende informatie waaruit blijkt dat er sprake is van extra medisch afval (bijvoorbeeld kopieën van pakbonnen van stoma-, incontinentie of andere medische verbruiksmaterialen).


Afvalstoffenheffing

11 dec 2015

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel van waaruit huishoudelijk afval kan ontstaan. De aanslag wordt vaak berekend op basis van de grootte van het huishouden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens.

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing: zij moeten meestal zelf zorgen voor de afvoer van hun bedrijfsafval. In sommige gemeenten haalt de gemeente wel bedrijfsafval op. Bedrijven die daarvan gebruik maken betalen ‘reinigingsrechten’.

Diftar

In sommige gemeenten wordt de afvalstoffenheffing berekend met de Diftar methode (gedifferentieerd tarief). Deze afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een basis- en een variabel tarief. Het basistarief is een vast tarief. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt. De afvalcontainers zijn voorzien van chips en de vuilophaalwagen registreert elke aangeboden container.

Benieuwd hoe vaak u uw container heeft aangeboden?

Ga via ‘Mijn SVHW’ naar “Mijn Aanslagen” en kijk bij “Mijn restafvalteller”.

 

Medisch Afval

Woont u in de gemeente Altena, Hoeksche Waard of Krimpenerwaard en heeft u medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u gebruik maken van een reductieregeling.

 

 


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten