Normbedragen kwijtschelding

Wat zijn de normbedragen kwijtschelding?

09 dec 2015

Kijk hier voor de normen per 1 juli 2020.

Bij de uitgaven van de huur of hypotheek en de premie zorgverzekering moet u normbedragen in mindering brengen.

Leefsituatie Normbedrag         
Echtgenoten beide ≥ 21 jaar tot AOW–gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) € 1.512,90
Echtgenoten beide AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.628,42
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner ≥ 21 jaar maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.617,65
Alleenstaande/Alleenstaande ouder ≥ 21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.059,03
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.195,03
  
Voor Altena, Lansingerland en Westvoorne gelden de volgende normbedragen Normbedrag
Echtgenoten beide AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.711,76
Echtgenoten waar één AOW-gerechtigd en andere partner ≥ 21 jaar maar niet AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.700,99
Alleenstaande/Alleenstaande ouder AOW-gerechtigd (66 jaar en 4 maanden) € 1.253,38
  
Normbedragen voor de huur en premie zorgverzekering
   Normbedrag         
Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken
Eén- en meerpersoonshuishouden €  215,71
Eénpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €  212,08
Meerpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd) €  213,89
Maximale rekenhuur/hypotheek per maand €  737,14
  
Normpremie ziektekostenverzekering
Alleenstaande / alleenstaande ouder €   33,00
Gehuwd of samenwonend €   74,00
  
Gezinssituatie 1 persoon
Gehuwd/samenwonend
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.059,03
Alleenstaande AOW € 1.195,03
Gehuwd/samenwonend PGL 2x
Gehuwd/samenwonend PGL 1x
  
Gezinssituatie 2 personen
Gehuwd/samenwonend € 1.512,90
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 756,45
Alleenstaande AOW € 597,52
Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.628,42
Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.617,65
  
Gezinssituatie 3 personen
Gehuwd/samenwonend € 1.311,08
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 655,54
Alleenstaande AOW € 517,81
Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.411,19
Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.401,86
  
Gezinssituatie 4 personen
Gehuwd/samenwonend € 1.210,32
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 605,16
Alleenstaande AOW € 478,01
Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.302,74
Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.294,12
  
Gezinssituatie 5 personen
Gehuwd/samenwonend € 1.149,80
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 574,90
Alleenstaande AOW € 454,11
Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.237,60
Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.229,41
  
Gezinssituatie 6 personen
Gehuwd/samenwonend € 1.109,56
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 554,78
Alleenstaande AOW € 438,22
Gehuwd/samenwonend PGL 2x € 1.194,28
Gehuwd/samenwonend PGL 1x € 1.186,38
  

Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten