Onroerende zaakbelasting

Onroerende-zaakbelasting

11 dec 2015

Onroerende-zaakbelasting (OZB) is een belasting voor woningeigenaren en eigenaren en gebruikers van panden die geen woning zijn; bedrijfspanden. De OZB bestaat uit twee soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting.

Eigenaar

Eigenarenbelasting ontvangt degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar van een woning of andere onroerende zaak.

Gebruiker

Gebruikersbelasting ontvangt degene die op 1 januari een onroerende zaak (geen woning) gebruikt. Gebruikers van woningen betalen geen OZB.

Gemeenten stellen jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting het tarief in de vorm van een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag OZB. De opbrengsten van de OZB vallen in de algemene middelen.


Overzicht Lokale Belastingen

11 dec 2015

Elke gemeente heeft haar eigen belastingsoorten met bijbehorende bepalingen en tarieven. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw pand een woning of een niet-woning is.Ook als u niet in een deelnemende gemeente woont of uw bedrijf is er niet gevestigd, is het mogelijk dat u een aanslagbiljet krijgt van SVHW. SVHW verzorgt namelijk ook de waterschapsbelastingen voor waterschap Hollandse Delta.

Hieronder vindt u een overzicht van alle belastingen die SVHW int. Kijk op uw aanslagbiljet welke belastingen voor u van toepassing zijn.


Om goed te kunnen functioneren gebruikt deze website cookies. Melding sluiten